Pressmeddelande -

Vårdföretagarna saknar förslag om vårdens utveckling i den rödgröna budgeten

Vi saknar helt förslag i den rödgröna motionen kring vad det är som skall skapa valfrihet och mångfald, och hur de rödgröna ser på det system som skall ersätta etableringsfrihet i vården och omsorgen. Vårdföretagarna hade förväntat sig ett konkret förslag till hur etableringen av vårdgivare ska hanteras om etableringsfriheten förbjuds i svensk vård och omsorg säger Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna. Nu saknas detta i den rödgröna vårbudget och det skapar oro bland vården och omsorgens företagare.

Privata vård- och omsorgsföretagare vill veta vad som skall styra etableringar i svensk vård och omsorg vid ett rödgrönt regeringsskifte, vilket är fullt rimligt ett valår med stor osäkerhet för för vårdföretagare, hävar Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vi kräver därför besked från de rödgröna. Hur blir det för de 170 ”nya” vårdcentralerna som etablerats i landsting från norr till söder. Hur blir det för företag som har etablerats sig i de 82 kommuner där LOV:en införts? I dessa kommuner har hundratals "nya" små vårdföretag etablerats. Får de vara kvar? Vilka kriterier ska gälla för etablering av vårdgivare - skall det vara samma regelverk för offentliga utförare som för privata, frågar sig Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna.

Vi saknar även konkretion kring certifiering i vården. Inga besked ges i den rödgröna budgetmotionen hur certifieringen är tänkt att fungera och hur det kan påverka offentliga och privata vårdgivare. Vårdföretagarna hade förväntat sig att få detta beskrivet i den rödgröna motionen, avslutar Hans Dahlgren.

För kommentar:

Hans Dahlgren, Näringspolitisk chef Vårdföretagarna

076-796 68 69, hans.dahlgren@almega.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • hans dahlgren
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • socialdemokraterna
  • vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Över 1900 företag med drygt 55 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29