Pressmeddelande -

Vårdval för specialister – hur bör det organiseras? Dagens ämne i Almedalen

Vårdval för specialister växer nu fram i SLL och i Halland. Två helt olika sätt att organisera specialistvården - hur skiljer de sig och vilken modell kommer inspirera andra landsting att gå vidare med vårdval för specialister?

Vårdföretagarna har bjudit in ledande politiker från de båda regionerna till Almedalen för att förklara fördelarna med sin modell. Hur ser framtiden för vårdvalet ut?

- Reformen har ökat tillgängligheten men inte minskat trycket på akutmottagningarna. Utredningsförslaget om den fria etableringen inom den öppna specialiserade vården gick i stå och flera landsting/regioner väljer att gå sina egna vägar, säger Håkan Tenelius. 

Vårdvalssystem för specialister växer nu fram i SLL och i Halland. Två olika sätt att organisera specialistvården - hur skiljer de sig och vilken modell kommer inspirera andra landsting att gå vidare med vårdval för specialister?

Seminariet "Vårdval för specialister - hur bör det organiseras" arrangeras idag på Hästgatan 12, Visby, 13.00 - 14.40.

Kontakt:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
+46 8762 6924
hakan.tenelius@almega.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • branschorganisation
  • lov
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • sjukvård
  • sjukvården
  • valfrihet
  • vårdföretagarna

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med c:a 70 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29