Pressmeddelande -

Välfärden och kapitalet sitter i samma båt

Inslaget av privata vård- och omsorgsaktörer ökar. Idag har över en miljon svenskar har valt att lista sig på en privat vårdcentral och 88 kommuner har infört LOV. Vårdföretagarna lyfter i Almedalen frågan hur vården och omsorgen påverkas av vinstbegränsning för välfärdsföretag?

Måndagens seminarium i Almedalen ”Välfärden och kapitalet sitter i samma båt” (4 juli) tar upp debatten om välfärdsföretagens vinster. Medverkar gör bland annat vänsterpartiets ekonomisk-politiske talesperson Ulla Andersson samt flera andra politiker och experter.

Vid seminariet redovisas en undersökning av allmänheten syn på vinster i vård- och omsorgsföretag, samt hur företagen skulle påverkas av vinstbegränsningar.

- Vi vill visa att vård- och omsorgsföretag i allra högsta grad bidrar till att utveckla välfärden, och att försämrade förutsättningar för just dessa branscher därmed går ut över patienter och brukare, säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef i vårdföretagarna.

Seminariet ”Välfärden och kapitalet sitter i samma båt” arrangeras kl 13.00-14.30 på Hästgatan 12 i Visby.

Kontakt:
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
+46 8762 6924
hakan.tenelius@almega.se

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • vårdföretagarna
  • privat vård
  • privat vårdgivare
  • valfrihet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med c:a 70 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Föreningen arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället. Vi tillvaratar de privata vårdföretagens intressen och förbättrar den privata vårdens förutsättningar.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29