Pressmeddelande -

Västmanland i topp när det gäller valfrihet i vården

I Västmanlands län finns 20 privata vårdcentraler av totalt 33. Det visar Vårdföretagarnas nationella undersökning, Valfrihetsindex som ger Västmanland ett valfrihetsindex på 121.

Västmanland har förvisso inte lockat till sig så många nyetableringar efter införandet av Vårdval. Det beror antagligen på att Västmanland har en tradition av privata vårdgivare och redan innan införande hade en hög andel privata aktörer, säger Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Västmanland är ett av få landsting som har fler privata aktörer än offentliga på marknaden.

Det finns många olika vårdvalsmodeller runt om i landet, alla med målsättningen att det ska bli bättre för patienten. Men det behövs också goda villkor för att privata vårdgivare ska vilja etablera sig. Västmanlands län är ett föredöme. Det krävs en fortsatt tydlig politisk uppbackning. Trots allt, kan valfriheten inte tas för given. säger Ulf Öfverberg.

OM VALFRIHETSINDEX:
Vårdföretagarnas valfrihetsindex är beräknat på hur fördelningen av privat och offentlig vård är per landsting. Vårdföretagarna har som mål att 50 procent av landets vårdaktörer ska vara privata. Det index som presenteras i undersökningen utgår från att 100 innebär att 50 procent av länets vårdaktörer är privata. Valfrihetsindex baseras på primärvården, mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.

Läs Valfrihetsindexet på www.vardforetagarna.se

För frågor om Vårdföretagarna eller valfrihetsindexet, kontakta:
Ulf Öfverberg, näringspolitisk expert Vårdföretagarna
ulf.ofverberg@almega.se, +46 (0)8 762 69 83

Kategorier

  • valfrihet
  • oberoende granskning

Regioner

  • Västmanland

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och intresseorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftform. Drygt 2000 företag med över 62 000 årsanställda är medlemmar. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Kontakter

Anders Manell - presschef

Presskontakt Presschef +46 70 314 57 29