Gå direkt till innehåll

Kontakt

Rebecka Bergström Bukovinszky

Rebecka Bergström Bukovinszky

Programkoordinator Världskulturmuseet, podcast Inside the box
Sandra Rathsman

Sandra Rathsman

Presskontakt Kommunikatör
Anna Tarschys

Anna Tarschys

Programansvarig Göteborg Program på Världskulturmuseet 010-456 11 41
Anja Sjögren

Anja Sjögren

Presskontakt Kommunikatör Världskulturmuseet 0722364177
Tina Sjögren

Tina Sjögren

Presskontakt Pressansvarig 0703-16 73 97

Johan Rödström

Utställningsproducent +4610-4561185
Jenny Ringarp

Jenny Ringarp

Contacto de prensa 010-4561131
Linda Karlsson

Linda Karlsson

Kommunikationsstrateg 0104561161
Mattias Kästel

Mattias Kästel

Projektledare 010-4561239

Anna Hasselblad

Biträdande avdelningschef • Publika möten 010-4561119
Alexander Åström

Alexander Åström

Webbredaktör 010-456 11 91

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.