Gå direkt till innehåll
Konstnärerna som arbetar med verket är Ea ten Kate, Valeria Montti Colque, Jonathan Josefsson och Botond Bokor. Verket rymmer ett myller av öar och flera av de detaljrika motiven är direkt inspirerade av Världskulturmuseernas samlingar.
Konstnärerna som arbetar med verket är Ea ten Kate, Valeria Montti Colque, Jonathan Josefsson och Botond Bokor. Verket rymmer ett myller av öar och flera av de detaljrika motiven är direkt inspirerade av Världskulturmuseernas samlingar.

Nyhet -

Storskaligt utomhuskonstverk färdigställs på distans

Just nu färdigställs ett gigantiskt och färgstarkt konstverk, direkt på betongplattorna framför Världskulturmuseet vid Korsvägen. Tre konstnärer har tilldelats en yta på 1000 kvm och har sedan i höstas arbetat med konstverket. Den förändrade situationen i samhället har dock gjort att en av konstnärerna inte längre har möjlighet att ta sig till platsen fysiskt.

Initialt innebar det ett problem, men konstnären Valeria Montti Colque och Världskulturmuseerna vände det ganska snart till en möjlighet. Botond Bokor, som till vardags arbetar som museivärd på Världskulturmuseet arbetar också som konstnär och har haft möjlighet att ta över delar av Valerias arbete. I och med att museet hållit stängt sedan den 20 mars har en del av Botonds normala arbetsuppgifter försvunnit. Han utgör nu Valerias hand och pensel och får därmed använda en kunskap som han inte får utlopp för i sitt jobb som museivärd. Mötet mellan dessa två konstnärer har berikat projektet och gett det ytterligare en dimension.

För Botond innebär inhoppet ett nytt sätt att arbeta på:

- Det är både spännande och lite läskigt på samma gång. Läskigt dels för att jag aldrig har färdigställt en annan konstnärs verk förut, dels för att jag jobbar med en typ av färg jag inte använt tidigare. Att måla i det här stora formatet är också nytt. Det blir spännande att se hur jag kommer lösa uppgiften och vad Valeria kommer tycka om hur jag utför hennes verk. 

Användandet av platsen har förändrats mycket sedan arbetet med konstverket inleddes i höstas. Människor som går förbi väljer gärna vägen över konstverket istället för den vanliga gångvägen bredvid. Människor dansar och spelar in musikvideos, och fler barn än tidigare kommer hit för att lära sig cykla. De senaste två veckorna har en besökare kommit hit varje dag för att be på platsen.

- För oss handlar det om att flytta ut delar eller teman av museet. Platsen ger en försmak på vad som finns i huset, och är dessutom öppen dygnet runt. Det passar kanske extra bra just nu när museet är tillfälligt stängt och det överlag är svårare att träffas inomhus. Vår önskan är att det ska vara en plats att mötas på, säger Johan Rödström, utställningsproducent på Världskulturmuseet.

Ytan framför Världskulturmuseets entré är en central plats i Göteborg med stora möjligheter. Förra året initierade museet ett projekt för att aktivera, levandegöra och färgsätta platsen som under lång tid varit alltför grå. Som första steg har tre konstnärer getts i uppdrag att gemensamt utveckla och genomföra en markmålning kopplad till museets basutställning Korsvägar. Genom att låta flera konstnärer samarbeta ville museet skapa en typ av korsväg där idéer kan mötas, kollidera och mynna ut i både en spännande process och ett uppseendeväckande resultat. 

Målet är att färdigställa verket under maj månad. 

___


 Skiss över verket Matrix som blir stor markmålning framför Världskulturmuseet.

OM KONSTNÄRERNA BAKOM VERKET

EA TEN KATE

Ea ten Kate har en master i textilkonst från HDK. En röd tråd som löper genom hennes arbete är fascinationen för vad hon kallar människans medfödda visuella ordförråd. Att vi genom alla tider och platser har använt oss av liknande sätt att dekorera för att antyda att saker är värdefulla, viktiga eller heliga.

Med klara färger och mjuka former vill Ea ten Kate bjuda in till att drömma sig bort. Hennes bilder lämnar betraktaren fri att hitta sin egen berättelse. Det är viktigt för Ea att hennes verk är tillgängliga för alla och att de tillför glädje och förundran på platser där det behövs.

I markmålningen har Ea valt att göra varje ”ö” till en ny korsväg, ett möte. Hon har skapat nya kombinationer av mönster och element från kulturer som annars inte skulle finnas i samma bild. Hon har inspirerats av föremål ur Världskulturmuseernas samlingar, men även av samlingar från andra etnografiska museer.

JONATHAN JOSEFSSON

Jonathan Josefsson har stor erfarenhet av offentlig gestaltning. Han har en magisterexamen i textilkonst från HDK. Han började som graffitimålare i unga år och hans uttryck har utvecklats i experiment med nya tekniker och material.

Jonathan arbetar idag främst med textil och måleri. Hans måleri är starkt influerat av graffitin och han målar ofta stora väggar utomhus i offentliga miljöer. Starka färger och abstrakta mönster är återkommande i verken. Inspirationen kommer exempelvis från gamla textilier, labyrinter eller mönstrade föremål.

I detta verk har Jonathan fyllt vissa ”öar” med sina egna mönster. I andra delar har han influerats av mönster från föremål ur museernas samlingar. Han ser stora likheter mellan flera av föremålen och sina egna mönster och tycker det är kul att de påminner om varandra.

VALERIA MONTTI COLQUE

Valeria Montti Colque är utbildad vid bland annat Konsthögskolan i Stockholm. Hon blandar tekniker och berättelser i sina installationer, ofta i form av kollage. Hon ser sin bildvärld som en monumental och växande form. Hennes verk är ofta stora och detaljrika med parallella berättelser.

Valeria arbetar ofta med symboler och metaforer. Hon hämtar inspiration från olika kulturer och religioner men även från naturen, samtiden och människors förflyttningar och möten. Valeria är själv född i Sverige med chilenska föräldrar. Hennes morfar, som hon aldrig träffat, tillhörde indianfolket Aymara. Sökandet efter sin identitet har alltid varit viktig och Valeria beskriver det som en känsla av att ha förlorat sin kultur, en del av sig själv. Men med tiden har hon kommit fram till att hon får skapa sin egen kultur – en blandning av gammalt och nytt.

Valeria ser sina ”öar” i det här verket som individer, själar, i rörelse. Ibland kan de inte riktigt hålla sig på sin ö. Genomgående inspiration är berg, solen, månen och himlen som möter jorden. Hon är fascinerad av berg, som hon ser som jordens ryggrad.

BOTOND BOKOR

Botond Bokor är konstnär, illustratör och grafisk formgivare. Han har studerat måleri och har en master från Hungarian University of Fine Arts i Budapest. Sedan 2010 arbetar han också med grafisk design där han gärna kombinerar analog och digital teknik. Han jobbar dessutom som museivärd på Världskulturmuseet.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Sandra Rathsman

Sandra Rathsman

Presskontakt Kommunikatör
Anja Sjögren

Anja Sjögren

Presskontakt Kommunikatör Världskulturmuseet 0722364177
Tina Sjögren

Tina Sjögren

Presskontakt Pressansvarig 010-456 11 38

Visar och levandegör världens kulturer

Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra kulturer i världen med utgångspunkt i de samlingar myndigheten förvaltar. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 460 000 föremål och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.