Pressmeddelande -

Bättre planering kan rädda liv i konflikten mellan människor och elefanter

Många konflikter mellan människor och exempelvis elefanter kan undvikas om regeringarna tar ett aktivt ansvar. Genom effektivare landskapsplanering och ekonomiska styrmedel kan människoliv räddas, fattiga bybor slippa få sina skördar förstörda och vilda arter få ett bättre skydd.

 

Det är slutsatserna i den färska WWF-rapporten Common Ground: Solutions for reducing the human and economic costs of human wildlife conflict som publiceras idag. Studien visar att de allvarligaste konflikterna mellan människor och elefanter bottnar i bristande eller felaktig planering.

 

Varje år orsakar konflikter mellan elefanter och människor i Namibia skador på skördar och inkomstbortfall på cirka 7 miljoner kronor. I vissa områden i Nepal riskerar fattiga bönder att förlora upp till en fjärdedel av sina inkomster. Bara i Indien dör 150-200 invånare årligen i sviterna efter detta.

 

- Konflikterna mellan djur och människor i fattiga områden leder ofta till stort lidande. Fattiga människor dödas och i kölvattnet uppstår sociala problem som inte syns i någon statistik. Nepalesiska män i elefanttäta byar har svårigheter att hitta kvinnor som vill gifta sig och flytta med dem. I slutändan skjuts djuren. Vissa byar riskerar en oreglerad avskjutning av elefanter framtiden för redan utsatta elefantpopulationer, säger Sue Lieberman, chef för WWFs internationella artprogram och en av författarna bakom rapporten.

 

Men det finns lösningar, visar rapporten. Det går att uppnå en win-win situation om ländernas regeringar och ansvariga myndigheter börjar införa en effektiv landskapsplanering på alla samhällsnivåer. Att införa ekonomiska mekanismer och övergå till grödor som inte drar till sig elefanter är andra åtgärder som lönar sig.

 

Forskarna jämförde områden i Nepal som drabbats hårt av elefantkonflikter med mindre drabbade områden. De fann att de som klarat sig bäst hade mer skogar kvar och landskapet var mindre uppstyckat och fragmenterat. Brist på livsmiljöer för vilda arter och hård fragmentering av marken - där jordbruk är granne med vilda djur - ledde till ökade förluster av grödor för bönderna.

 

- I Namibia ser vi en direkt koppling mellan konflikterna och avståndet till "matbordet" för elefanterna. Jordbruk som är granne med vildmarksområden utan stängsel drabbas mycket hårdare än de som ligger längre bort, säger Ola Jennersten, chef för Världsnaturfonden WWFs internationella naturvårdsprogram .

 

- Ett av nyckelorden när man diskuterar lösningar på dessa konflikter, vilket också rapporten betonar, är lokal förvaltning av naturresurser. I Namibia har flera lokala naturvårdsråd inrättats där man tar ett direkt ansvar för att skydda naturresurserna och att nyttja dem på ett hållbart sätt. Råden har gett många människor inkomster och stärkt deras färdigheter samtidigt som de vilda djuren ökat i antal, avslutar Ola Jennersten.

 

 

Se bifogad rapport och läs mer på www.wwf.se.

 

 

För mer information, kontakta:

Ola Jennersten, chef för Världsnaturfonden WWFs internationella naturvårdsprogram

Tfn: 08-624 74 32, 070-555 14 02

 

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF

Tfn: 070-629 10 77

 

 

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03