Pressmeddelande -

Bra att valfångstkommissionen tar tag i korruption och mutor

Internationella valfångstkommissionen, IWC, avslutade idag sitt årliga på ön Jersey. Krav på ökad öppenhet och hårdare tag mot korruption, var några av de beslut som togs. WWF välkomnar de skärpta kraven.

– Hittills har länderna kunnat betala sina medlemsavgifter kontant på mötena, vilket underlättat mutor från valfångarländerna till fattigare länder för att få deras röster. Nu krävs i stället banktransaktioner och det ett positivt steg framåt för en öppnare och mer modern organisation, säger Tom Arnbom, naturvårdsexpert på WWF i Sverige.

Bland annat har Japan, en av valfångstnationerna, i flera år anklagats för att ha mutat flera av de nästan 90 medlemsländerna för att få stöd.

Mycket återstår dock när det gäller skyddet av valarna som är IWCs huvudfråga.

– Den marina miljön har aldrig tidigare varit under så stor press och flera arter av valar, delfiner och tumlare arter är på randen till utrotning, säger Tom Arnbom.

I dagsläget finns troligen bara 130 exemplar av den västra gråvalen kvar (Eschrichtius robustus) och olje– och gasprojekt utgör växande hot. Ett företag planerar att bygga en oljeplattform i direkt anslutning till valarnas födoområden i Sakhalin i nordöstra Ryssland.                                                                        

Av världens minsta tandval – Kaliforniatumlaren – finns bara 245 djur kvar. Ofta blir de offer för drivgarn som hindrar tumlarna från att komma till ytan för att andas. Varje år fastnar 300 000 valar, delfiner och tumlare i fiskeredskap.

Olja och gas, sjöfart, och oansvarigt fiske är allvarliga hot mot valpopulationerna. För att tackla hoten måste IWC bli effektivare, vilket är en utmaning men också en möjlighet för IWC att jobba mer i linje med andra internationella organ.

Bifångst, föroreningar, förstörelse av livsmiljöer, ohållbart fiske, olja och gasprospektering sjöfart, vattenbruk, nedskräpning och klimatförändringar inverkar på valarna och deras livsmiljöer. Det hotar också de samhällen som är beroende av kustnära miljöer för sin försörjning och överlevnad.

Fakta: Internationella valfångstkommissionen (IWC) bildades år 1946 för att bevara valpopulationerna i haven. Sedan 25 år finns ett förbud mot kommersiell valjakt (infördes 1986). 88 nationer är medlemmar, däribland valfångarländerna Japan, Norge och Island. Enligt artikel 5 i IWC:s konvention kan en nation reservera sig mot ett beslut. Därför kan Island och Norge vara medlemmar och ändå jaga val.

 

 

För frågor, kontakta:

Tom Arnbom, naturvårdsexpert WWF, 070-555 14 02

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • valfångstkommissionen
  • iwc
  • världsnaturfonden
  • wwf

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03