Pressmeddelande -

Höj ambitionen EU, om fisken ska räddas

Bryssel, Belgien: EU-kommissionens förslag till ny fiskerilagstiftning måste skärpas och ambitionerna höjas om vi ska rädda fiskbestånden och näringen för framtiden. Det säger Världsnaturfonden WWF i en kommentar till kommissionens förslag om EUs nya fiskepolitik som presenterats idag.

Situationen i haven är alarmerande och i EU är drygt 70 procent av unionens kommersiella fiskbestånd fullt utnyttjade eller överfiskade. Enligt WWFs opinionsundersökning våren 2011 i 14 EU-länder vill nio av tio medborgare köpa fisk från hållbara bestånd. Men 72 procent av de tillfrågade ansåg sig inte har tillräcklig information för att kunna göra det i vardagen.

Men när EUs gemensamma fiskeripolitik ska göras om hoppas många på en förändring. Under 2013 ska lagen klubbas och idag presenterade EUs fiskekommissionär Maria Damanaki ett första förslag.

Förslaget innehåller en del bra förslag, bland annat att kvoterna ska baseras på vetenskapliga råd.

Hållbara fiskbestånd ska nås 2015 bland annat genom fleråriga förvaltningsplaner. Men hur besluten ska nås och vilka tidsramar som finns, lyser med sin frånvaro.

– Det krävs mer ambitiösa krav och tydligare åtgärder om vi ska få hållbara fiskebestånd och en bärkraftig ekonomi för näringen. EUs medlemsländer och parlamentsledamöter måste visa politiskt mod. Annars får de bära ansvaret för en havererad politik med allvarliga konsekvenser för både fisken och näringen, säger Tony Long, chef för WWFs lobbykontor i Bryssel.

WWF uppmanar Europaparlamentet och medlemsstaterna att se till att en verklig decentralisering av fiskeförvaltningen sker. Aktörer på regional nivå – fiskare, tjänstemän, forskare, industrin och ideella organisationer – bör få en roll som samförvaltare för att genomföra fleråriga planer. Förvaltningen måste kopplas till tydliga mål att bevara fisken i havet.

Det saknas också tydlig vision för att minska överkapaciteten av fiskeflottan – en viktig förutsättning för att få bukt med överfisket. Förslaget om förbud mot dumpning av fisk står i motsatsställning till generösa övergångsregler och kommersiella möjligheter att sälja fisk som landas utanför kvoterna.

– Det är en besvikelse att bara se några vaga uttalanden i kommissionens förslag med tydliga mål, åtgärder eller tidsfrister för att säkerställa att EU blir en global ledare för att främja ett hållbart fiske, säger Tony Long som hoppas att medlemsländerna och parlamentet aktivt deltar i debatten och bidrar till att förslaget till ny fiskerireform skärps.

Läs mer på: http://www.wwf.eu/fisheries/?200997/A-First-Reaction-to-the-CFR-Reform-Proposal

För frågor, kontakta:

Anouk Delafortrie, kampanjansvarig fiskefrågor, WWFs Brysselkontor,

adelafortrie@wwfepo.org, +32 2 761 0425, mobil: +32 476 735 60

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • fiskerilagstiftning
  • marie von zeipel
  • wwf
  • världsnaturfonden
  • fiskepolitik

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03