Pressmeddelande -

Långsiktig förvaltning räddningen för Östersjöns torskbestånd

Internationella Havsforskningsrådets (ICES) råd för hur mycket torskbestånden i Östersjön kan fiskas under 2011 visar att långsiktig förvaltning baserad på vetenskap – till skillnad mot den tidigare kohandeln om kvoterna – ger resultat. Återhämtningen av Östersjöns östra torskbestånd är oväntat bra. För det västra beståndet går återhämtningen långsammare.

Redan förra året visades positiva tecknen på återhämtning av vissa årsklasser av torsken i Östersjöns östra bestånd. Den positiva trenden fortsätter och upptill 90 procent av fiskindividerna uppskattas vara mellan 5 och 6 år gamla. För nästa år rekommenderar ICES att kvoten enligt förvaltningsplanen kan öka med 15 procent till 64 000 ton. Östersjöns västra bestånd har varit svagare och återhämtningen går långsammare. ICES anser att läget stabiliserats och rekommenderar även för det här beståndet en höjning av kvoten med 6,2 procent till ca 18 800 ton.

– Återhämtningen av Östersjöns östra torskbestånd är oväntat bra och nu börjar vi se resultatet av att Östersjöländerna följt den vetenskapliga rådgivningen, motverkat illegalt fiske och minskat fiskeflottan – något som WWF aktivt verkat för i många år, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

WWF arbetar för att alla kommersiella fiskbestånd ska förvaltas genom långsiktiga ekosystembaserade förvaltningsplaner. Det innebär att hänsyn måste tas till bärkraften i bestånden men även till fiskets effekter på havets övriga arter och miljö. Genom sådan förvaltning frångår man EU-ministrarnas årliga kohandel om fiskekvoterna.

– Systemet med kohandeln om fiskekvoterna kommer gå till historien som ett pinsamt exempel på en misslyckad förvaltning. Systemet har bidragit till att över 80 procent av EUs fiskbestånd är överfiskade och att EU idag är världens största importör av fisk, säger Jenny Fors, fiskepolicy handläggare på WWF. Nu återstår att upprätta nya förvaltningsplaner för livskraftiga bestånd av även sill, skarpsill, lax och plattfisk.

ICES rådgivning gäller den totala mängd av Östersjöns olika bestånd som kan fiskas utan att förlora bärkraft år 2011. Råden ligger till grund för EUs fiskeministrars kvotbeslut i höst. För de bestånd som har förvaltningsplaner är ministrarnas möjligheter att höja kvoterna begränsade.

I höst revideras WWFs konsumentguide för fisk och skaldjur.  


Fakta:
I Östersjön fiskar främst Sverige, Polen, Danmark och Tyskland framför allt torsk, sill, strömming och skarpsill, men även sötvattensarter som bland annat gädda, lax och ål.

För torskfisket inom det östra beståndet – som är åtta gånger större än det västra – är Polen, Sverige Danmark, Lettland och Tyskland de största aktörerna.

Inom det västra beståndet – som på 70-talet var dubbelt så stort som idag – står Danmark, Tyskland, Sverige och Polen för fångsterna. Det danska fisket är störst. (Källa: ICES uppgifter av landningar 2009)


Läs mer om ICES rådgivning:: http://www.ices.dk/committe/acom/comwork/report/asp/advice.asp?Region=30&Species=-1&Period=305&submit1=Submit+Query&mode=2


För mer information, kontakta:
Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Jenny Fors, handläggare fiskepolicy, WWF
Tfn: 08-624 74 46, 070-513 77 64

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF
Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77
marie.vonzeipel@wwf.seVärldsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • torskbestånd
  • östersjöns torskbestånd
  • internationella havsforskningsrådets
  • wwf
  • världsnaturfonden

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03