Pressmeddelande -

”Miljökompensation från Nord Stream viktig för skyddet av Östersjön”

Bolaget Nord Stream kommer att ta ökad hänsyn till miljön genom kompensationsåtgärder för gasledningen på tyskt vatten. Det är resultatet av en överenskommelse mellan WWF i Tyskland, en rad miljögrupper (BUND) och Nord Stream AG. Miljöorganisationerna drar nu tillbaka sin stämning mot gasledningen. Bland annat ska bolaget betala ut 10 miljoner euro till en stiftelse för miljöprojekt och dessutom arbeta för att tusen hektar ska bli skyddat område.

– Överenskommelsen är en framgång för skyddet av Östersjön och det är speciellt glädjande att WWF och miljörörelsen lyckas där regeringarna har misslyckats. Att förorenaren betalar är en grundpelare och vi välkomnar att Nord Stream nu tagit ett rejält kliv i denna riktning. De är nu beredda att kompensera för skador som kan uppstå av gasledningen på tyskt vatten, säger Lasse Gustavsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Östersjöländerna Ryssland, Sverige, Danmark, Tyskland och Finland vars territorialvatten och ekonomiska zoner genomkorsas av den planerade gasledningen har sagt ja till projektet. WWFs förslag om att införa en mekanism finansierad av Nord Stream för att kompensera eventuella miljöskador fick inget stöd. WWF har även hävdat att gasledningen riskerar att öka miljöskadorna i det känsliga Natura 2000-området Greifswald, mer än vad som angetts av Nord Stream men kritiken har inte tagits på allvar. Till följd av detta lämnade WWF tillsammans med BUND in en stämning mot tyska staten för att de godkänt gasledningen .

I den överenskommelse som slutförts de senaste dagarna förbinder sig Nord Stream att ta ökad hänsyn till Östersjöns miljö. Cirka 10 miljoner euro ska gå till kompensationsåtgärder som ska beslutas av en stiftelse ledd av miljöorganisationerna. Dessutom ska 3 miljoner euro gå till extrainsatser om akuta skador inträffar och Nord Stream ska arbeta för att tusen hektar ska bli skyddat område. Kompensationsåtgärderna kommer att utformas så att de bättre fredar marina arter och deras livsmiljöer som kan påverkas negativt av gasledningen.

Fakta: Den 120 mil långa gasledningen från ryska Viborg till tyska Greifswald går genom Östersjön, klassat som ett särskilt känsligt havsområde av FNs sjöfartsorgan IMO. Bottensedimenten rymmer allt från gamla miljögifter till minor från andra världskriget.

WWF hävdar att grävning, plöjning och stendumpning kan leda till kraftig påverkan på både biologisk mångfald och miljö. Mängden fosfor och kväve som skulle kunna frigöras vid bottenarbetet är omfattande. I Tyskland och Finland passerar gasledningen direkt genom eller mycket nära ett flertal skyddade områden. I Sverige passerar den ett par kilometer från två svenska Natura 2000-områden, Hoburgs Bank och Norra Midsjöbanken.För mer information, kontakta:

Lasse Gustavsson, generalsekreterare, WWF
Tfn: 08-624 74 02, 070-105 30 55

Marie von Zeipel, pressansvarig, WWF,
Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

Jochen Lamp, chef för WWF Tysklands Östersjökontor,
Tfn: +49 (0)162 2 91 44 27.

Jörn Ehlers, pressekreterare WWF i Tyskland,
Tfn: +49 (0) 30 30 87 42-12;

Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • nord stream
  • östersjön
  • wwf
  • världsnaturfonden wwf

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03