Pressmeddelande -

Ny WWF-rapport: EU överkonsumerar jordens naturresurser

Bryssel, Belgien: EUs ekonomiska tillväxt har under de senaste 30 åren fördubblat trycket på miljön. Det visar en ny WWF-rapport som släpps i dag. Trots ny och mer energieffektiv teknik har miljöbelastningen och Europas ekologiska fotavtryck ökat i snabbare takt än befolkningstillväxten inom unionen. - För bara en generation sedan använde vi i Europa mindre naturresurser än vad naturen kunde producera, säger Tony Long, chef för WWFs EU-kontor i Bryssel. Idag ser situationen helt annorlunda ut. Om alla människor i världen levde som den genomsnittlige europén skulle vi behöva 2.6 jordklot. I den nya WWF-rapporten, “Europe 2007 - Gross Domestic Product and Ecological Footprint”, har man jämfört EU-länder utifrån tre olika faktorer sedan 1971: ekonomisk tillväxt (mätt i BNP), miljöbelastning (mätt i ekologiska fotavtryck) och mänsklig utveckling (mätt i FNs index för välfärd och mänsklig utveckling, Human Development Index). Rapporten presenteras på ett seminarium (Beyond GNP) i Bryssel 19-20 november, arrangerat av Europaparlamentet, EU-kommissionen, Romklubben och WWF. - Dagens sätt att mäta tillväxt och utveckling ligger långt ifrån EUs och världssamfundets uppsatta mål om hållbar utveckling. Anledningen är att de flesta samhällsekonomiska beslut inte tar de miljöhänsyn som krävs för en hållbar utveckling, säger Emeka Anyaoko, ordförande för WWF International. - EU lever över sina tillgångar och har ett betydande ekologiskt underskott. För att bli konkurrenskraftigt på miljöområdet måste EU vända trenden och satsa på en smart ekonomisk utveckling. Slitaget på naturen måste synas i ländernas budgetar, säger Världsnaturfonden WWFs generalsekreterare Lasse Gustavsson, som deltar på seminariet i Bryssel. EU har drygt sju procent av jordens befolkning och 9,5 procent av världens biologiska produktionskapacitet. Unionens ekologiska fotavtryck är 2,6 gånger större än dess biokapacitet. För att kunna upprätthålla vår levnadsstandard importeras exempelvis stora mängder skogsprodukter, metaller och fisk från andra delar av världen. Läs mer på www.panda.org eller www.wwf.se För mer information: Lasse Gustavsson, generalsekreterare WWF, 070-105 30 55 (finns på plats i Bryssel) Marie von Zeipel tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77 e-post: marie.vonzeipel@wwf.se

Ämnen

  • Politik

Presskontakt

Marie von Zeipel

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03