Pressmeddelande -

Rädda valarna från oljexploatering, fiskredskap och buller

Internationella valfångstkommissionen, IWC, inleder idag sitt 63:e partsmöte på kanalön Jersey. 
– Regeringarna måste vidta brådskande åtgärder för att både öka öppenheten inom IWC och tackla ökande hot mot valar delfiner och tumlare från sjöfart, olje- och gasutvinning, fiskeredskap och buller i haven, uppmanar WWF.

– Internationella Valfångstkommissionen står inför utmaningen att bli en mer modern och effektiv organisation som diskuterar valfångst, men även andra många hot som valar och delfiner idag är utsatta för, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Den marina miljön har aldrig tidigare varit under så stor press och flera arter av valar, delfiner och tumlare arter är på randen till utrotning. I dagsläget finns troligen bara 130 exemplar kvar av gråvalarna (Eschrichtius robustus) i nordvästra Stilla Havet och olje– och gasprojekt utgör växande hot. Ett företag planerar att bygga en oljeplattform i direkt anslutning till valarnas födoområden i Sakhalin i nordöstra Ryssland.                                                                        

Av världens minsta tandval – Kaliforniatumlaren – finns bara 245 djur kvar. Ofta blir de offer för drivgarn som hindrar tumlarna från att komma till ytan för att andas. Varje år fastnar 300 000 valar, delfiner och tumlare i fiskeredskap. Ett annat återkommande problem är att fartyg kör på stora valar och dödar dem och under förra årets oljeolycka i Mexikanska Gulfen dog bland annat många flasknosdelfiner.

Under årets IWC-möte föreslår Brasilien att ett nytt valreservat skall bildas i södra Atlanten, där valskådningen idag är en viktig ekonomisk inkomstkälla för lokala kustbor. Australien och andra länder arbetar med att visa att det finns alternativa metoder där valarna inte behövs dödas för att samla in vetenskapliga data. Något som skulle få den japanska vetenskapliga fångsten att falla. Båda dessa intitiativ stödjer WWF.

Valfångsten är fortfarande ett hot mot valbestånden. Sedan moratoriet mot kommersiell valfångst infördes år 1986 så har närmare 14 000 valar dödats i vetenskapliga syften, främst av Japan, Island och Norge.

Men det är lika viktigt att ta andra hot på allvar som bifångst, föroreningar, förstörelse av livsmiljöer, ohållbart fiske, olja och gasprospektering, sjöfart, vattenbruk, nedskräpning och klimatförändringar. Det hotar också de samhällen som är beroende av kustnära miljöer för sin försörjning och överlevnad, säger Tom Arnbom, valexpert på WWF.

IWC-mötet pågår mellan 11-14 juli på Jersey.

Fakta: Internationella valfångstkommissionen (IWC) bildades år 1946 för att bevara valpopulationerna i haven. Sedan 25 år finns ett förbud mot kommersiell valjakt (infördes 1986). 88 nationer är medlemmar, däribland valfångarländerna Japan, Norge och Island. Enligt artikel 5 i IWCs konvention kan en nation reservera sig mot ett beslut. Därför kan Island och Norge vara medlemmar och ändå jaga val kommersiellt. Artikel 5 har kritiserats för att göra IWC tandlöst.

Försök att kringgå moratoriet genom ett kompromissförslag röstades ner 2010.

För frågor, ring:

Tom Arnbom, naturvårdsexpert WWF, 070-554 40 66

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • rädda valarna
  • oljexploatering
  • fiskredskap
  • världsnaturfonden wwf
  • jersey

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03