Pressmeddelande -

Regeringens havsstrategi räcker inte för att rädda Östersjön

Regeringens nya havsstrategi innehåller inga bindande krav om att minska utsläppen av kväve och fosfor i Östersjön. Jordbruket spelar en nyckelroll i arbetet för att genomföra aktionsplanen för Östersjön (BSAP), men miljöminister Andreas Carlgren vill att omställningen sker på frivillig väg.

WWF är kritisk till bristen på tydliga åtgärder.

 

Åtgärderna kommer inte att räcka, redan nu sackar länderna efter i arbetet med att uppfylla aktionsplanen. Utan en åtgärdsplan och en detaljerad lista på vad olika åtgärder inom jordbruket leder till, vad de ger och vad de kostar, blir det svårt att följa upp resultatet. Återigen har jordbruksdepartementet lyckats urvattna ett skarpt förslag för att förbättra Östersjöns miljö, säger WWFs övergödningsexpert Lennart Gladh.

 

I aktionsplanen för Östersjön som antogs av Helcom i Krakow 2007 ses övergödningen som det största hotet mot Östersjöns miljö. Näringsläckaget från jordbruket är den enskilt största källan.

 

På Helcoms ministermöte i Moskva nu på torsdag 20 maj ska länderna redovisa sina nationella handlingsplaner för att genomföra aktionsplanen.

 

– Nu krävs storskaliga och kraftfulla åtgärder för en god ekologisk status i Östersjön. Allt annat är ett stort misslyckande. Vi har alla förutsättningar att lösa Östersjöns miljöproblem – ekonomiska resurser, vetenskapligt kunnande, engagerade medborgare och företag. Nu är det bara politisk handlingskraft som krävs, säger Lennart Gladh.

 

För mer information, kontakta:

Lennart Gladh, övergödningsexpert WWF

Tfn: 070-221 03 67

Marie von Zeipel, pressansvarig WWF

Tel: 08-624 74 03, 070-629 10 77

 

 


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Ämnen

  • Politik

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03