Pressmeddelande -

Surfa rakt ut i naturen! Besök WWFs nya hemsida www.wwf.se

Nyfiken på att veta mer om klimatfrågor, hotade arter eller stötta globala naturvårdsprojekt? Nu lanseras Världsnaturfondens uppdaterade webbplats www.wwf.se. Den nya hemsidan har fått en tydligare design, och är mer användarvänlig och lättnavigerad. Dessutom erbjuder den möjligheten för besökaren att skänka pengar online. WWFs hemsida ska vara en inkörsport till spännande information om naturvårdsarbetet både i Sverige och internationellt. Den nya sajten är också ett led i WWFs arbete för en tydligare gemensam grafisk profil, som ska stärka kommunikationen utåt. - Hemsidan har alltid varit populär, men undersökningar har tidigare pekat på behovet av en tydligare struktur. Vi hoppas att den nya hemsidan ska hjälpa besökarna att hitta rätt. Alla funktioner och all information från den gamla hemsidan finns kvar. Men vi har valt att förpacka innehållet på ett sätt som ska underlätta för användaren, säger Katarina Edström Gustafson, ansvarig för hemsidan hos WWF. Det ska också gå lätt att skänka pengar via hemsidan, vilket varit en mycket efterfrågad tjänst. Besökaren kan välja mellan att betala med kort eller internetbank, bli WWF Vän eller lämna ett övergripande bidrag till verksamheten. Som WWF-supporter kan man också logga in på "Min WWF-sida" där man bl a kan hantera sina kontaktuppgifter och sköta sina prenumerationsärenden. Hemsidans kommunikativa plattform har utvecklats av WWF tillsammans med reklambyrån Odelius New Media, som också ansvarat för design och projektledning. Delta Projects, som är WWFs systemleverantör ansvarar för drift och support samt har ett helhetsansvar som omfattar Web Content Management - verktyget Conto samt Ad.Mail för HTML utskick. För tekniklösningar och drift avseende WWFs medlems- och givardatabas ansvarar IT- och konsultföretaget CDG IT. För mer information: Marie von Zeipel, WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77 e-post: marie.vonzeipel@wwf.se Katarina Edström Gustafson, WWF, 08-624 74 20, e-post: katarina.edstrom@wwf.se Jesper Odelius, Odelius New Media, 08-87 78 01, e-post: jesper@odelius.se Marc Simon, Delta Projects Ab, 08-667 76 90, e-post marc@deltaprojects.com Lena Björklund, CDG, 070-343 15 23, e-post lena.bjorklund@cdgsr.com

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03