Pressmeddelande -

Svensk vargjakt får konsekvenser i Europa

På lördag startar den andra svenska licensjakten på varg i modern tid. Trots att arten är rödlistad och åtgärder för att genetiskt stärka den svenska vargstammen ännu inte kommit igång ska 20 vargar i sex län skjutas. Ett av vargjaktens syften är enligt regeringen att ”skapa acceptans” för vargen, men förra årets vargjakt orsakade en proteststorm. Beslutet om licensjakt på varg är överklagat hos EU och kan få konsekvenser även för hotade arter i andra europeiska länder.

– Att jakten skulle skapa en ökad acceptans för förekomsten av varg verkar utifrån det senaste årets erfarenheter inte heller vara fallet, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Undersökningar visar att en majoritet i landet – även på landsbygden och i glesbygden – är för vargen. Man kan fråga sig hos vilka acceptans ska skapas. Nu har jägare på olika håll i landet dessutom meddelat att de bojkottar vargjakten på grund av ”för låg tilldelning” – och i Värmland och Dalarna har det framförts krav på att få skjuta 50 vargar i respektive län.

När regeringen i maj 2009 presenterade propositionen om en ”ny trovärdig rovdjurspolitik” som bland annat innehöll ett tak på 210 vargar i landet, skulle den kommande vinterns jakt ”riktas mot de vargrevir med vargar som har inavelsproblem” och skapa ”en större acceptans för vargen i vår fauna”.

– Men licensjakten på varg är slumpmässig och det finns inget vetenskapligt underlag som visar att acceptansen ökar, snarare har tonläget förvärrats, menar Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Utöver att vargen är rödlistad riskerar jakten även att vara oetisk om föräldradjur dödas – som föräldraparet i Amungenreviret förra året. Det finns ingen redovisning över vad som hänt med valparna. Förra årets jakt orsakade en folkstorm och utsattes för en massiv kritik.

Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige har överklagat 2010 års licensjakt på varg till EU. Under året har flera skrivelser utväxlats mellan EU och den svenska regeringen. Senast i fredags, 7 januari, kom ett uttalande från EU-kommissionär Janez Potočnik där han ovanligt tydligt ifrågasätter Sveriges agerande:

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=190415850971243&id=305608429284

Resultatet av överklagandet av licensjakten är principiellt viktigt då det kan få konsekvenser även för många andra länder. Om Sverige får undantag från art- och habitatdirektivet för att jaga och skjuta djur av en hotad art kan det öppna upp för jakt på skyddade arter även i andra europeiska länder.

Bilagor:

Brev till miljöminister Andreas Carlgren från EU-kommissionär Janez Potočnik

Brev från Andreas Carlgren till Janez Potočnik

För mer information, kontakta:

Tom Arnbom, rovdjursansvarig WWF

Tfn: 08-624 74 39, 070-554 40 66

Peter Westman, naturvårdschef WWF

Tfn: 08-624 74 31, 076-837 80 59

Katarina Herou, t f pressekreterare WWF

Tel: 08-546 57 507, 0702-825 125

katarina.herou@wwf.se


Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer. WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att: - bevara världens biologiska mångfald - verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt - minska föroreningar och ohållbar konsumtion. För mer information: www.wwf.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • världsnaturfonden
  • wwf
  • vargjakt
  • eu

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03