Pressmeddelande -

Unika filmbilder på hotade amurleoparder ger hopp

Vladivostok, Ryssland: Färska videobilder av amurleoparder i ryska Fjärran  Östern ger nytt hopp. Arten är starkt hotad och färre än 50 djur finns i vilt tillstånd.

Antalet djur som fångats på bild har nästa dubblerats jämfört med tidigare år, vilket är glädjande, säger Ola Jennersten, internationell programchef på Världsnaturfonden WWF.

Videobilderna visar 12 amurleoparder (Panthera pardus orientalis) – två olika par av de sällsynta fläckiga djuren och en individ – i de två reservaten Kedrovaya Pad och "Leopardoviy" Federal Wildlife Refuge i Primorskyprovinsen i sydöstra Ryssland. Området ligger mellan Japanska havet och Kina.

En scen fångar ett par leoparder som snabbt flyttar sig genom en liten skogsglänta, medan den andra visar en hona med en nästan fullvuxen unge.

– Under de senaste 5 åren har vi varje år kunnat identifiera mellan 7 och 9 enskilda leoparder genom övervakningen. Men i år blev det rekord: 12 olika leoparder bor i området. Vi kan nog tacka framgångarna för en väl fungerande förvaltning och att långsiktiga insatser lönar sig, säger Sergei Aramilev, ansvarig för arbetet med amurleoparden på WWF Ryssland.

Resultaten pekar på en ökning på upp till 50 procent i Kedrovaya Pad-reservatet och Leopardoviy. För att bättre förstå hur man kan skydda detta sällsynta djur har WWF Ryssland och Institutet för hållbar användning av naturresurser (ISUNR) och en gren av Vetenskapsakademin, under sex år genomfört samma undersökning.

Amurleoparden finns nu bara kvar på en spillra av sin ursprungliga livsmiljö som en gång omfattade hela Kinas nordöstra provinser, Jilin och Heilongjiang, och in på den koreanska halvön. I Ryssland försvann cirka 80 procent av djuren mellan 1970 och 1983.

Ohållbar skogsavverkning, skogsbränder och markanvändning för jordbruk är de främsta orsakerna. Amurleoparden – som också är känd under namnet Fjärranösternleopard, koreansk leopard och Manchurietleopard – har drabbats hårt av tjuvjakt, främst på grund av sin fläckiga päls.

I december 2010 meddelade Rysslands vice premiärminister Sergej Ivanov att regeringen skulle vidta brådskande åtgärder bland annat genom att inrätta en ny nationalpark – "Land of Leopard". Det nya större reservatet skulle slå ihop Kedrovaya Pads naturreservat med det närliggande Leopardovy Wildlife Refuge i Ryssland.

– Ökningen av leoparderna visar att arbetet med att få ett gränsöverskridande skyddat område är rätt väg att gå, säger Ola Jennersten.

Ett liknande arbete görs av organisationen Wildlife Conservation norr om Kedrovaya Pad-reservatet. Resultaten ska sammanställas inom kort för att forskarna ska få en mer fullständig bild av utvecklingen.

Se videobilderna på amurleoparderna :

 http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1380067-unika-filmbilder-p-hotade-amurleoparder-ger-hopp

 

 

För frågor, kontakta:

Ola Jennersten, internationell programchef WWF, 070-555 14 02

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • amurleopard
  • världsnaturfonden
  • wwf
  • ryssland

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03