WWF samlar globala entreprenörer  i upprop för klimatet

Pressmeddelande -

WWF samlar globala entreprenörer i upprop för klimatet

Inför klimatmötet i Paris i december har ledande entreprenörer i miljöteknik för första gången gått samman för att uppmana regeringar, investerare och näringsliv att anta vetenskapligt baserade klimatmål och investera i hållbara energilösningar som hanterar klimatförändringarna. Bakom uppropet står WWFs globala initiativ Climate Solver.

- Trots att vi vet att vi står inför allvarliga klimatutmaningar, fortsätter regeringar och investerare världen över att skjuta till en väsentlig del av sin finansiering till utveckling och produktion av fossila bränslen. Med uppropet vill vi se att beslutsfattare styr om och investerar i en mer hållbar framtid – i år har vi världens chans, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.

I det globala uppropet ”The Entrepreneurs Call to Climate Action and COP 21” uppmanar 26 svenska och internationella företagsledare världens ledare att “lämna eran av fossila bränslen så snart som möjligt” och istället använda de innovativa lösningar som redan finns – för ett bättre klimat och för fler arbetstillfällen.

- Idag finns det tusentals innovativa lösningar inom miljöteknik, potentialen är enorm. Men de måste skalas upp för att ha positiv effekt på utsläppen och för att ge fler människor tillgång till ren energi. Därför uppmanar vi regeringen att proaktivt driva frågan inför klimatmötet – satsa på 100 % förnybar energi och bana väg för framväxten av nya, klimatsmarta lösningar, säger Stefan Henningsson, Innovationsrådgivare för WWF International.

Ett av bolagen som har skrivit under uppropet är energibolaget Chargestorm.
- Vi vill se en övergång till fossilfria fordonsflottor i kombination med mycket striktare standarder för koldioxidutsläpp. Det är en förutsättning för en mer hållbar energimarknad, säger Patrik Lindergren, VD och grundare av Chargestorm.

I bolagens upprop till regeringar och beslutsfattare inför klimatmötet i Paris ställs följande krav:

1. Att regeringar fasar ut den offentliga finansieringen av fossila bränslen och ställer om till 100 procent förnybar energi senast år 2050.

2. Att industriländernas regeringar tar tydlig ställning för ökad klimatfinansiering till fattigare utvecklingsländer inför klimatmötet.

3. Att regeringar utvecklar vetenskapligt baserade mål för att styra den globala uppvärmningen att hamna så långt under två grader som möjligt.

4. Att investerare fasar ut investeringar i fossila bränslen och istället fokuserar på att finansiera innovativa klimatsmarta lösningar.

5. Att bolag med stora utsläpp antar vetenskapligt baserade mål för att minska utsläppen med det som krävs för att hamna under två graders global uppvärmning, och att bolagen går i bräschen för att vara med och sprida fossilfria innovationer på en global marknad.

Om “The Call to Climate Action”

The Call to Climate Action stöttas av WWFs initiativ för klimatinnovationer Climate Solver. Hittills har 26 VDar, ordföranden och grundare av företag som ingår i Climate Solvers, baserade i Sverige, Sydafrika, Kina och Indien, undertecknat uppropet. Uppropet är dels sprunget ur den senaste tidens uppmaningar från forskare och religiösa ledare att vidta ambitiösa åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna och sikta på nära nollutsläpp till år 2050, dels ur det faktum att lösningar som minskar klimatpåverkan nu finns tillgängliga världen över. WWF vill nu se så många miljöteknikbolag som möjligt ansluta sig till uppropet innan COP21 i Paris.

Uppropet "The Call to Climate Action"

För mer information, kontakta

Stefan Henningsson, Innovationsrådgivare för WWF International,
tel: 070-579 92 91, email: stefan.henningsson@wwf.panda.org

Erika Reje, presskontakt WWF, tel: 076- 545 40 00, erika.reje@wwf.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Politik

Taggar

  • wwf
  • klimat
  • stefan henningsson

Presskontakt

Marie von Zeipel

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03

Relaterat material