Pressmeddelande -

WWF uppmanar fiskproducenter att sluta köpa svartfiskad torsk från Barents hav

Stora mängder svartfiskad torsk från Barents hav säljs i butikernas frysdiskar i Sverige och runt om Europa, avslöjade TV4 programmet Kalla fakta på onsdagskvällen. Tjuvfisket hotar att förstöra världens enda riktigt stora kvarvarande torskbestånd. - Om uppgifterna stämmer bekräftar det att ett utbrett illegalt fiske bedrivs av välorganiserade kriminella nätverk. Nu måste EU skärpa kontrollen och fiskproducenterna garantera att fisken de säljer är lagligt fångad och att de inte är inblandade i nätverk som sysslar med häleri, säger Lars Kristoferson, generalsekreterare på WWF. Globalt är nästan alla torskbestånd dramatiskt överfiskade. Nu är risken stor att även torskbeståndet i Barents hav äventyras. - Med stor säkerhet säljs stora delar av den illegala fångsten på 100 000 ton på marknaden i Skandinavien och övriga Europa som en del av en svart miljardindustri, fortsätter Lars Kristoferson. Detta innebär att nästan var femte torsk från Barents hav är svartfiskad. Ryska trålare står för merparten av fisket, men handeln har starka europeiska förgreningar, enligt TV4:s granskning. Fångsten omlastas till frysfartyg, ofta med bekvämlighetsflagg. Den lastas sedan om i europeiska hamnar i England (Grimsby), Danmark ( Hirsthals), Tyskland (Bremerhaven), Nederländerna (Eemshaven) och Portugal ( Aveiro). En del fisk skickas till Kina och andra länder för att filéas och kommer tillbaka som fryst fisk i svenska och skandinaviska butiker. Flera fiskproducenter,bland annat Findus, avslöjas i programmet med att saluföra olagligt fångad fisk till matvarukedjor och restauranger Ett dansk företag, Kangamiut, anklagas i programmet för att köpa och sälja stora mängder olaglig torsk WWF kräver: Skärpt kontroll av fiskefartyg som verkar på nationella och internationella vatten. EU måste ta ansvaret att förbättra hamnkontrollen för att stoppa lossning av illegalt fångad fisk. Länder vars fartyg gripits för tjuvfiske på internationellt vatten måste se till att de anklagade ställs inför rätta och hindras från att fiska olagligt igen. Fiskproducenter och dagligvarukedjor måste garantera att deras produkter kommer från lagligt fångad fisk. Spårbarheten måste vara tydlig. Fakta: De globala torskfångsterna har minskat med 70 procent de senaste 30 åren. Barents hav hyser världens största återstående torskbestånd. De lagliga kvoterna omfattar cirka 485 000 ton. En rapport från WWF Ryssland och flera rapporter från den norska kustbevakningen uppskattar att svartfisket i Barents hav uppgår till runt 100 000 ton årligen. För frågor, kontakta: Lars Kristoferson, generalsekreterare, WWF-Sverige 08-624 74 02, mobil 070-3716904 Katarina Veem, enhetssamordnare hav och kust, 08-624 74 17, 0708-74 17 65, Inger Näslund, marinbiolog WWF , 08-624 74 09, mobil 070-105 30 57, Rasmus Hansson, generalsekreterare WWF Norge, +47 90 686 313

Ämnen

  • Miljö, energi

Kontakter

Marie von Zeipel

Presskontakt Pressekreterare 08-624 74 03