Pressmeddelande -

Åtgärder för höjd kvalitet och rättvisande betyg i Värmdö skolor

Beslut utbildningsnämnden 2010-05-05

Utbildningsnämnden i Värmdö Kommun har beslutat hemställa till kommunstyrelsen att tillsätta och finansiera externa konsulter för att genomföra en genomlysning av Värmdö skolor avseende kvalitet och rättvisande betyg. Utöver genomlysningen vill nämnden också att kommunstyrelsen beslutar om åtgärdsprogram.

Bakgrund till utbildningsnämndens hemställan är bland annat de sju betygsutredningar har som gjorts i Värmdö kommun sedan millennieskiftet. Samtliga utredningar visar att det råder en betygsinflation i kommunen.

Det råder en diskrepans mellan resultaten i de nationella proven och de slutbetyg våra elever får i basämnena svenska, engelska och matematik. Slutbetygen är generellt högre än de resultat man uppnått i de nationella proven.

 

För mer information:

Peter Bondesson ordförande i utbildningsnämnden, Värmdö kommun
Telefon: 070-744 00 76

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31