Pressmeddelande -

Beslut i kommunfullmäktige 2008-11-26

Beslut i kommunfullmäktige 2008-11-26

 

Policy för avknoppning och utmaningsrätt

Kommunfullmäktige har antagit en policy för avknoppning och utmaningsrätt.Policyn tydliggör hur kommunens personal eller andra aktörer kan gå till väga vidavknoppning eller utmaning.

 

Begreppet avknoppning innebär att en eller flera anställda startar ett företag där deska driva samma verksamhet som de tidigare utfört som kommunanställda.Utmaningsrätt innebär att en extern aktör utmanar en kommunal verksamhetgenom att presentera förslag som gör att verksamheten kan drivas till antingen ettlägre pris med bibehållen kvalitet eller med högre kvalitet till samma kostnad. Detkan också innebära förslag på t ex nya koncept inom den kommunalaverksamheten.

 

Varje nämnd ska årligen bestämma vilka verksamhetsområden som skakonkurrensutsättas, och dessa fastställs i ett konkurrensprövningsprogram.Kommunfullmäktige fattar sedan ett slutgiltigt beslut med inriktning förkommande tre år.

 

Ekobacken får miljöprofilEtt enhälligt kommunfullmäktige har antagit detaljplan och exploateringsavtal förden första etappen av Ekobacken i västra Gustavsberg, bakom Coop Forum. Därplaneras bland annat för fjärrvärmecentral, återvinningsstation, bussdepå och ennaturpark med rekreationsområde och hästbete. Kommunens tekniska verksamhet,som i dag finns i Brunn på Ingarö, ska så småningom flyttas till Ekobacken. Enligtde avtal som nu tecknats ska exploatören JM och kommunen gemensamt arbetaför att miljöinriktade företag etableras i området.

 

Nu ordförande i kommunstyrelsenLars- Erik Alversjö blir ny ordförande i kommunstyrelsen. Han tillträder vidårsskiftet, och lämnar därmed sin post som ordförande i ungdoms- kultur- ochfritidsnämnden.

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31