Pressmeddelande -

Beslut i kommunstyrelsen 2008-11-13

 

Beslut i kommunstyrelsen 2008-11-13

Grönt ljus för ny gymnastikhall i Vik/Gramtomta

En ny gymnastikhall i Vik blir verklighet inom några år. Kommunstyrelsen harfattat ett inriktningsbeslut om att den nya byggnaden, som blir högst 1600 kvmstor, ska placeras på den del av området som ligger i Grantomta. Byggstart kanpreliminärt ske tidigast år 2010. I december planerar Värmdö kommun fastigheterAB att presentera ett mer utförligt underlag för gymnastikhallen.

 

För mer information kontakta Monica Pettersson (m), tillförordnad ordf.kommunstyrelsen, tel. 08-570 470 12.

 

Positivt besked för exploateringsavtal och detaljplan för Ekobacken

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplaneförslaget för Ekobackens förstaetapp. Förslaget omfattar ytor för fjärrvärmecentral, bussdepå, kommuntekniskservice, återvinningscentral och pedagogiskt centrum. Planen innehåller även ennaturpark för rekreation, hästbete och dagvattenhantering.Beslutet ska slutgiltigt fastställas av kommunfullmäktige.

 

För mer information kontakta kommundirektör Magnus Hedenfalk,tel. 08-570 482 29.

 

Start-PM för detaljplanering av Gustavsbergs fabriksområde antaget

Detaljplanearbetet i de centrala delarna av Gustavsberg går vidare. Vidkommunstyrelsens sammanträde antogs ett start-pm för planarbetet i Gustavsbergshamn- och fabriksområde. I och med att porslinsfabriken så småningom väntasflytta till Ekobacken frigörs stora ytor och lokaler i nuvarande fabriksområde. Detkommande planarbetet syftar bland annat till att skapa förutsättningar för bostädermed olika upplåtelseformer, arbetsplatser, ett förbättrat vägnät och spårbilar.Enligt tidigare beslut ska den industriella karaktären i området bevaras. Samrådkring detaljplaneprogrammen för både fabriksområdet och för Gustavsbergscentrum att hållas i maj-juni nästa år.

 

För mer information kontakta kommundirektör Magnus Hedenfalk,tel. 08-570 482 29.

 

 

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31