Pressmeddelande -

Beslut i kommunstyrelsen 2010-01-13

Beslut i kommunstyrelsen 2010-01-13

Flyktingavtal med Migrationsverket förlängs
Kommunstyrelsen har beslutat att avtalet mellan Värmdö kommun och Migrationsverket som gällde 2007-2009 ska förlängas. Värmdö kan därmed även i år ta emot upp till 128 flyktingar och erbjuda dem introduktionsinsatser, i samverkan med bland annat arbetsförmedling, näringsliv och utbildningsanordnare. Varje person, även barn, får en individuell introduktionsplan. De senaste tre åren har Värmdö tagit emot 71, 49 samt 60 flyktingar. Beslutet ska fastställas av kommunfullmäktige.

Nya planer på gång för Gamla Brunnsvägen
Kommunstyrelsen har antagit en startpromemoria för planarbetet på Gamla Brunnsvägen, som ligger en kilometer sydöst om Brunn på Ingarö. I dag bor omkring 200 personer i området och 50 av 90 fastigheter bebos permanent. Planarbetet syftar till att ta fram riktlinjer för hur en fortsatt utbyggnad av området kan ske samtidigt som fastigheterna ska få kommunalt vatten och avlopp. Även frågor kring byggrätt, styckning, utformning av vägar och grönområden ska belysas. Området ligger inom det föreslagna skyddsområdet för Ingarö vattentäkt och stor vikt kommer att läggas vid vattenskyddet.

För mer information kontakta
Magnus Hedenfalk, kommundirektör
08-570 482 29, 070-920 09 00
magnus.hedenfalk@varmdo.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • samhällsplanering
  • flyktingfrågor

Regioner

  • Värmdö

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31