Pressmeddelande -

Nya busshållsplatser och fler parkeringar

För att täcka det framtida behovet av parkering för pendlare så planerar Värmdö kommun att bygga en infartsparkering med drygt 80 platser i centrala Brunn. Det kommer också att anläggas nya busshållplatser i anslutning till parkeringen.

Kommunstyrelsen behandlade en ny detaljplan vars syfte är att uppnå en säker parkeringslösning för både dagspendlare och besökare till Ingarö IP. Målet är också att uppnå en förbättrad dagvattenhantering från vägar och parkeringar i Brunn centrum. Dagvattendammen ska också kunna fungera som uppsamling för eventuellt släckvatten om brand skulle uppstå i de planerade bostäderna i Brunn centrum samt ses som ett estetiskt tillskott i miljön.

Säkrare trafiklösningar och sänkt hastighet

Utöver de nya bostäderna i Brunn centrum, så byggs ett äldreboende i Pilhamn på den befintliga infartsparkeringen. Det framtida behovet av parkering för pendlare ska täckas genom att en infartsparkering med drygt 80 platser anläggs i centrala Brunn.I samband med byggnationen tecknas ett avtal med Trafikverket kring finansiering av nya busshållplatser och övergångsställe. Vissa trafiksäkerhetshöjande åtgärder kommer att genomföras i anslutning till de nya hållplatserna och hastigheten sänks till 50 km/h.

Värmdö kommun planerar att samordna det fortsatta detaljplanearbetet tillsammans med Trafikverket och SL.

De slutgiltiga besluten förväntas tas i kommunfullmäktige den 27 maj.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • skärgårdsutveckling
  • detaljplan
  • värmdö kommun
  • gustavsberg
  • skärgård
  • värmdö
  • miljö

Regioner

  • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med 40 000 invånare och över 10 000 öar.

Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Presskontakt

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31

Relaterat innehåll