Pressmeddelande -

Opinionsundersökning kring Skurubron

Sedan år 2000 har Vägverket utrett hur man skulle kunna förbättra trafiksituationen vid Skurubron. I Vägverkets planer ligger byggandet av en ny Skurubro ca 10 år framåt i tiden. Ett alternativ till att tidigarelägga dessa planer är att det sker en kommunal medfinansiering.

Hela Värmdöleden har i dag motorvägsstandard med undantag vid Skurbron som har smalare körfält och hastigheten är begränsad till 70 km/tim.

Demoskop har haft i uppdrag att kartlägga behovet av en ny Skurubro, hur snart en ny bro behövs samt finansieringen av en ny bro. I samma undersökning har också frågor ställts om färdsätt, alternativa färdsätt och incitament för att ändra färdsätt i sitt resande till och från Stockholm.

Målgruppen för undersökningen var mantalsskrivna värmdöbor från 18 år och uppåt. Det har genomförts 600 intervjuer med ett slumpmässigt urval under tidsperioden 29 april till 9 maj 2010. Svarsfrekvensen uppgår till 59 procent.

Demoskops undersökning sammanfattas i följande punkter:

 • När värmdöborna väljer färdsätt blir det en övervikt för att ta bilen framför att åka kollektivt, men de två alternativa färdsätten kompletterar varandra för många.

 • Det finns ett relativt litet missnöje med hur kollektivtrafiken till och från Värmdö fungerar idag. Däremot så är missnöjet större när det gäller hur biltrafiken fungerar till och från Värmdö.

 • Den faktor som flesta personer nämner som den viktigaste för att förbättra kollektivtrafiken till och från Värmdö är att det behövs fler bussar och/eller högre turtäthet.

 • Det finns ett visst intresse hos värmdöborna att det byggs en spårbunden kollektivtrafik till och från kommunen.

 • En förbättrad framkomlighet på värmdöleden skulle leda till en viss beteendeförändring. Framförallt skulle de som åker bil idag åka mer kollektivt om framkomligheten för kollektivtrafiken blev bättre. En överväldigande majoritet av värmdöborna tycker det är angeläget att bygga en ny Skurubro för att förbättra möjligheterna för person och kollektivtrafik att ta sig till och från Värmdö.

 • Många utesluter dock inte alternativet att istället underhålla den befintliga bron och förbättra påfarten vid Björknäs.

 • Vid valet av de två alternativen skulle 49 procent välja en ny bro och 44 procent en underhållen bro och en förbättrad påfart.

 • Om man istället fick välja på att bygga en helt ny bro eller att de kostnaderna istället skulle gå till att utveckla kollektivtrafiken till och från Värmdö skulle 42 procent föredra en ny bro och 51 procent föredra en utvecklad kollektivtrafik.

 • 88 procent av värmdöborna är av uppfattningen att en ny Skurubro, oavsett tidpunkt för byggandet, ska finansieras med statliga skattemedel.

 • Finansiering via trängselskatten är det alternativ som man anser i högst grad ska bidra till medfinansieringen.

 Kontakt:

Lars-Erik Alversjö (M), ordförande kommunstyrelsen.
Telefon: 08-570 481 70

Magnus Hedenfalk, kommundirektör, Värmdö kommun
Telefon: 08-570 48 229, 070-9200 900

 

Ämnen

 • Politik

Regioner

 • Värmdö

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31