Pressmeddelande -

Ungdomsting i Värmdö

Vid årets första Ungdomsting i Värmdö fick representanter från Nobina ta emot åsikter och förslag från ungdomarna kring kollektivtrafiken i Värmdö.

Årets första Ungdomsting i Värmdö hölls den 18 maj på Djurönäset. 40 ungdomar från hela kommunen hade samlats för att diskutera ungdomsfrågor. Medverkade gjorde också nio politiker som fick svara på frågor och diskutera med ungdomarna.
- Det här är ett sätt för ungdomarna att lära sig den demokratiska processen, och känna att de är delaktiga, säger Marlene Wåhlstedt, ungdomssamordnare.
- Det brukar visa sig att de flesta har en åsikt, och att lära sig argumentera för sin sak är  en bra erfarenhet för alla.
Ungdomarna samlas innan tinget i lokala råd för att diskutera och välja ut de frågor som man tycker är viktiga. Representanter från de lokala råden samlas sedan på ungdomstinget och diskuterar utifrån fem kategorier; tillgänglighet, skola, aktiviteter, medborgardialog, och trygghet. I varje grupp ingår en politiker. Gruppen presenterar sedan resultatet av diskussionerna för hela tinget.
I gruppen tillgänglighet fanns tre representanter från Nobina, företaget som ansvarar för kollektivtrafiken i Värmdö. Tillsammans med Nobina beslutade ungdomarna att fortsätta dialogen vid ett uppföljningsmöte längre fram. Nästa ungdomsting äger rum i höst.


För mer information kontakta:
Marlene Wåhlstedt, ungdomssamordnare
telefon 08-570 476 25

Ämnen

  • Politik

Regioner

  • Stockholm

Kontakter

Ilona Klein Gullberg

Presskontakt Kommunikationschef 08-570 485 07

Malin Ljunggren

Presskontakt Kommunikatör 08 - 570 481 31