Gå direkt till innehåll
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande och Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef Västerås.
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande och Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef Västerås.

Nyhet -

Anders och Kristina förnyade löftet

Västerås stad har tillsammans med Lokalpolisområde Västerås en samverkansöverenskommelse. Vi kallar det för ett medborgarlöfte, där vi är överens om att gemensamt arbeta för att minska viss brottslighet och att öka tryggheten för boende och besökare i Västerås. På måndagen skrev kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) och lokalpolisområdeschef Kristina Holgersson under löftet för 2018.

Underlaget som använts till medborgarlöftet är Polisens strategiska initiativ, medarbetardialog i LPO Västerås, polisers kunskap och erfarenhet, stadens och samverkansparters synpunkter/erfarenheter, medborgardialog och befintlig statistik som analyserats för framtagande av den lokala problembilden i Västerås.

Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås lovar att arbeta för ett tryggt och säkert Västeråsgenom synlighet och närvaro för att öka den upplevda tryggheten

Utifrån den målsättningen har följande medborgarlöften gemensamt tagits fram:

  • Aktivt och synligt polisiärt arbete med fokus på de västra stadsdelarna,
    Råby och Bäckby, samt i Centrum ska bedrivas
  • Riktade gemensamma insatser av Västerås stad och polis ska genomföras
    på Bäckby och Råby
  • Arbeta med konceptet Sociala insatsgrupper - genom tidiga, tydliga och samordnade insatser minska risken att unga väljer en kriminell livsstil.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås