Gå direkt till innehåll
Att leva och bo i framtidens klimat

Nyhet -

Att leva och bo i framtidens klimat

För att möta framtidens klimatutmaningar med skyfall och värmeböljor måste vi jobba tillsammans. Ett sätt att är exempelvis att bygga gator och parker till en plats som både tar hand om översvämningar och är en trevlig plats att vara på.

I städer med mycket asfalt och stenlagda ytor har vattnet svårt att ta vägen någonstans vid regn och framförallt kraftiga regn. Vattnet hinner inte rinna undan och riskerar att skada byggnader, infrastruktur och människor.

En viktig del i att klimatanpassningsarbetet är att till exempel bygga om husentréer för att styra vattnet bort från huset. Ett annat sätt är att skapa parker eller andra gröna platser där vattnet kan tas om hand.

Vid nybyggnation går det att använda sig av öppna material under marknivå och låta det finnas hålrum som är genomsläppliga men ändå bär vikten av en väg eller annan konstruktion. När hålrummen ökar kommer vattnet lättare igenom och rinner undan istället för att skapa översvämningar.

-När vi anlägger nya stadsdelar eller bygger annat nytt kan vi göra rätt från början, säger Kent Fridell, landskapsingenjör på Edge i Malmö.

-Men utmaningarna finns i redan byggda miljöer. Att riva upp gaturum och lägga nytt kostar enorma summor och ta lång tid. I de fall som nuvarande ledningar ska repareras eller bytas ut så kan man bygga för att regnvatten ska kunna rinna igenom lätt till samma kostnader som att bygga på samma sätt som tidigare, fortsätter han.

En möjlighet att både få bra växtmiljö för träden längs gator och cykelvägar är att lägga biokol i hålrummen och i växtbädden. Biokolet tillverkas av restprodukter och hjälper träd och växtlighet att ta upp näring, lagrar vatten och har dessutom en renande förmåga där det tar hand om farliga ämnen. Att använda biokol skapar en kolsänka för samhället genom att man lagrar stora mängder kol i marken som annars hade gått till atmosfären som CO2.

I den nya stadsdelen Sätra i Västerås används biokol när staden bygger den nya infrastrukturen.

-Det ger bra tillväxtgrund för gaturummet där träd ska planteras, säger Ulf Edvardsson, projektchef för Sätra.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås