Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Attendo överlämnar Rösegårdens äldreboende till Västerås stad

I en dom den 13 maj 2019 avslog Förvaltningsrätten Attendo Sverige AB:s ansökan om tillstånd att bedriva vård och omsorg på Rösegårdsgatan 1. Där ligger Rösegården, som är ett äldreboende med 52 platser för personer med demenssjukdom. Till följd av domen överlämnar Attendo verksamheten till Västerås stad, som tar över driften från och med den 3 juni 2019.

Attendo och Västerås stad har en tät samverkan kring överlämnandet så att allt går så smidigt som möjligt, och både boende och närstående ska känna sig trygga. Boende och deras närstående har fått information om verksamhetsövergången och kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Västerås stad kommer även att bjuda in till informationsmöte. Personalen har informerats, och enligt rutin vid verksamhetsövergång har samtlig personal fått erbjudande att stanna kvar på Rösegården med Västerås stad som arbetsgivare. De flesta har tackat ja, vilket är bra för kontinuiteten i verksamheten.

Skäl för Förvaltningsrättens dom var i huvudsak lokalernas utformning då många av de boendes rum saknar egen WC/dusch. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att rum som saknar dessa grundläggande funktioner begränsar den boendes möjlighet till självbestämmande och integritet samt att de inte uppfyller kraven på god kvalitet.

Västerås stad har tidigare undersökt möjligheten att bygga om lokalerna för att anpassa dem till de krav som finns, men tyvärr är det inte möjligt. Därför har äldrenämnden under en tid planerat för en omställning av Rösegårdens äldreboende med resultatet att boendet, på sikt, kommer att stängas. Det finns dock inget beslut om, eller någon tidplan för, detta ännu. Under tiden får inte privata aktörer bedriva verksamhet i lokalerna då de behöver tillstånd att bedriva verksamhet (medan kommunen endast behöver anmäla verksamhet till IVO).

Kontakter vid frågor från media

Jenny Janestam, beställarchef, enheten för beställning, upphandling och avtalsuppföljning, Västerås stad

Telefon: 021-39 10 10

E-mail: jenny.janestam@vasteras.se

För frågor kring riktlinjer med mera, kontakta Inspektionen för vård och omsorgs presskontakt:

Telefon: 010-788 50 10

E-mail: press@ivo.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås