Gå direkt till innehåll
Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister
Helene Öhrling, stadsdirektör, Staffan Jansson (S) kommunstyrelsens ordförande, Amanda Grönlund (KD) 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Erik Slottner (KD) civilminister

Nyhet -

Civilministern besökte DigiTeamet på Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning

Måndag 5 februari besökte civilminister Erik Slottner (KD) Växhuset där han fick veta mer om barn- och utbildningsförvaltningens arbete med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Besöket genomfördes i det som kallas DigiStudion i Växhuset.

DigiTeamet i DigiStudion arbetar aktivt med att stärka förskolepedagogers kompetens inom digitalisering, digilogt och analogt lärande. Fokus ligger på att förstå syftet med verktygen och hur de kan vara kraftfulla i undervisningen. Deltagare genomgår individuellt anpassade workshops vid ankomst till studion, baserade på planeringssamtal med rektorn. Målet är att tydligt klargöra syftet och visa hur varje verktyg kan stödja undervisningen. Workshops är målinriktade och strävar efter att stärka kompetensen hos pedagoger. Exempelvis erbjuds en workshop om Greenscreen-tekniken för att främja språkutveckling hos barn. Pedagogerna får praktisk erfarenhet och utvecklar trygghet i verktygens användning, med fokus på konkreta tillämpningar och pedagogiska fördelar. Målet är att göra alla olika verktyg begripliga och användbara i den dagliga undervisningsmiljön, stödja kontinuerlig inlärning och öka pedagogernas kompetens där det behövs mest. Alla verktyg som erbjuds ska ha ett mervärde.

Fredrik Söderlund, utvecklare, förskollärare och specialpedagog barn- och utbildningsförvaltningen

Monica Cervin Lindefalk, IT-administratör barn- och utbildningsförvaltningen och Helene Öhrling, stadsdirektör


Närvarande vid besöket var:

Civilminister Erik Slottner (KD)

Från Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning:

Johanna Andersson, utvecklingschef

Fredrik Söderlund, utvecklare, förskollärare och specialpedagog

Monica Cervin Lindefalk, IT-administratör

Katarina Beckroth, IT-administratör

Stina Pettersson, enhetschef

Camilla Kulläng, utvecklare

Från stadsledningskontoret/kommunstyrelsen:

Staffan Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande

Amanda Grönlund (KD), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen

Helene Öhrling, stadsdirektör

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås