Gå direkt till innehåll

Nyhet -

En prisad kulturskola med bredd

Västerås kulturskola har en bred verksamhet som riktar sig till västeråsare i alla åldrar, från fyra år och uppåt. Skolan har utsetts till årets musik- och kulturskola 2010 i Sverige, just för sin bredd men även för att verksamheten håller hög kvalitet. Priset, som består av 50 000 kronor, delades ut i mars av Rikskonserter.

– Det är ett erkännande av vårt sätt att arbeta. Vi blev årets musik- och kulturskola för att vi har ett starkt kommunalt stöd och ett tydligt uppdrag som vi genomför på ett mycket bra sätt. Och för att vi är en viktig del av Västerås stads kulturliv, säger Mats Widelund, rektor för Västerås kulturskola.

Kulturskolan har undervisning i 60 ämnen inom musik, dans, bild och teater, och når cirka 3 000 elever. Undervisningen bedrivs i Växhuset på Viktor Larssons plats i centrala Västerås, men även ute på skolor i olika stadsdelar.

Gymnasieelever har möjlighet att gå någon av kulturskolans yrkesförberedande linjer, musik- eller taterlinjen, vid sidan av de ordinarie studierna.

– De yrkesförberedande linjerna är populära. Många av våra elever går vidare till högre musik- eller teaterutbildningar. Vi har även en balettelevskola från sju år upp till 20 år. Och varje år kommer elever som går hos oss in vid Kungliga Svenska Balettskolan eller någon annan yrkesutbildning inom dans, säger Mats Widelund.

Kulturskolans arbetslag Växkraft erbjuder stimulerande verksamheter, till exempel dans, musikterapi och instrumentundervisning, för barn och unga med funktionsnedsättningar eller som är i behov av särskilt stöd.

Västerås kulturskola har även orkestrar, körer, stråkensembler och pop- och rockband. Två av kulturskolans storband tog första och andra pris i klassen musik- och kulturskolor vid storbands-SM som hölls i Stockholm i april. Västerås Ungdomsstorband tog första priset och Teenitus blev andrapristagare.

Västerås kulturcentrum, som också hör till kulturskolan, samordnar, förmedlar, arrangerar och informerar om kulturevenemang till barn, unga, vuxna och äldre. Kulturevenemangen är allt från film, konst och dans till teater, musik och workshops. Västerås kulturskola är även delaktiga i större allmänna rrangemang, till exempel Kulturnatten, Nationaldagsfirandet och Västerås cityfestival.

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås