Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Fördjupad tillsyn – ett nytt sätt att mäta kvaliteten i förskolan i Västerås

-  Vi är tillsynsmyndighet över förskolan och ville hitta ett nytt sätt att genomföra tillsyn. Vår metod är enkel och flera andra kommuner har visat intresse för den, säger Tor Andersson, kvalitetscontroller, Pedagogiska nämndernas stab, Västerås stad.

Planeringen av den fördjupade tillsynen började under 2008. Åtta förskollärare från såväl kommunala som enskilda förskolor utbildades i arbetssättet.  

-  Första gången fick förskolorna anmäla sitt intresse för att bli granskade. Det handlade också om att vi skulle trimma in arbetsmetoden. Numera är det inte längre frivilligt utan  alla förskolor i kommunen granskas på detta sätt, förklarar Tor Andersson.

Tillsynen utförs alltid av ett team bestående av två förskollärare och en tjänsteman.

-  Att erfarna och skickliga förskollärare är med och gör tillsynen ger den en helt annan tyngd än om den hade gjorts av enbart tjänstemän från Stadshuset. Men det är viktigt att vi tjänstemän är med eftersom det är fråga om just en tillsyn, säger Tor Andersson.

Tillsynen inleds med att föräldrarna får svara på en enkät där de ger sin syn på förskolans verksamhet. Därefter gör förskolorna en självskattning av sin verksamhet. Sedan är det dags för observatörerna att komma till förskolan för att under en dag följa verksamheten och göra sina bedömningar.

Tillsynen koncentreras kring områdena trygghet, mål, arbete mot kränkande behandling, bemötande/förhållningssätt, information.

Resultaten från enkäterna ställs samman i ett diagram som ger en tydlig bild av skillnaderna mellan de olika gruppernas bedömningar.

Observatörerna gör också en kort sammanställning av sina iakttagelser som de lämnar över till förskolan. De frågor som de ger svar på är: ”Vad fungerar bra och hur ska det säkras?” samt ”Vad behöver utvecklas?”.

Resultaten från den fördjupade tillsynen används i förskolornas utvecklingsarbete och har bland annat lett till studiebesök mellan enheter för att lära sig av varandras arbetssätt.

 Solveig Jansson, förskollärare inom Västerås stad, är en av observatörerna.

-  Jag tycker att det här är ett spännande och bra sätt att göra tillsyn. Eftersom jag själv jobbar inom förskolan har jag ett annat perspektiv än en tjänsteman kan ha och kan exempelvis se vilka förutsättningar det finns ute på enheterna att uppfylla de krav som ställs.

Kontakt: Siw Adolfson, kommunikationschef, Västerås stad, 021-39 25 00

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås