Gå direkt till innehåll
iPads på Hammarbyskolan!

Nyhet -

iPads på Hammarbyskolan!

Hammarbyskolan är en av fyra pilotskolor inom Västerås stad Skolverksamheter som har testat iPads i undervisningen. Anna Lund Persson som arbetar som lärare i årskurs 3 berättar om hur den nya tekniken gjort att undervisningen blivit roligare.


- Den nya tekniken har gjort lärandet mer lustfyllt för våra elever. Undervisningen blir roligare och eleverna uppskattar att få visa vad de lärt sig med hjälp av ljud och bild. På så sätt lär sig eleverna att sätta ord på sitt lärande. Vi använder modern teknik i undervisningen, teknik som till viss del är helt naturlig för eleverna och som de så småningom behöver behärska när de kommer ut i arbetslivet.


En stor fördel som Anna lyfter fram när det gäller möjligheterna med den moderna tekniken är att eleverna på ett enklare sätt kan färdighetsträna med hjälp av appar som finns till iPads. Elever som snabbt blir klar med olika övningar kan också enklare fördjupa sina kunskaper via olika lärospel.


På Hammarbyskolan finns just nu en iPad på fyra elever. Anna upplever att det fungerar bra även om det skulle bli ännu bättre om det fanns en iPads på två elever. Eleverna får träna på att samarbeta väl och öva sig i att låta alla få ta plats i gruppen och turas om att använda den iPad som de har. Tidigare i våras var lärarna på Hammarbyskolan på konferensen Framtidens lärande i Nacka där de fick inspiration från andra lärare kring hur iPads kan användas i undervisningen. Men en stor del av inspirationen när det gäller de möjligheter som en iPad ger, berättar Anna, står eleverna för.


- De är orädda och lär oss vuxna hur man använder vissa program och funktioner. Vi lär och upptäcker helt enkelt teknikens möjligheter tillsammans!

Kontakt och mer information:
Anna Lund Persson, lärare på Hammarbyskolan
Telefon: 021- 39 01 74


 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås