Gå direkt till innehåll
Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande och Linda Hedmark tf Lokalpolisområdeschef Västerås skriver under samverkansöverenskommelsen
Anders Teljebäck (S) kommunstyrelsens ordförande och Linda Hedmark tf Lokalpolisområdeschef Västerås skriver under samverkansöverenskommelsen

Nyhet -

Samverkansöverenskommelse mellan Västerås stad och Lokalpolisområde Västerås

Västerås Stad och Lokalpolisområde Västerås har skrivit under en samverkansöverenskommelse att gemensamt arbeta med trygghetsskapande och brottsförebyggande frågor.

Det gemensamma målet är att brottsligheten ska minska och den upplevda tryggheten ska öka i kommunen.

Det gemensamma arbetet ska utgå från en gemensam lägesbild av vilken kriminalitet och brottsutveckling som råder i kommunen, samt vilka ordningsstörningar och i övrigt otrygga platser som finns i kommunen. Lägesbilden tas fram dels genom medarbetardialoger i båda organisationerna, genom medborgardialoger och genom statistiskt underlag.

-Just de ständiga uppdateringarna av den gemensamma lägesbilden gör att vi kommer att kunna använda våra resurser på ett effektivt sätt. Det är inte alltid vi behöver skjuta till nya resurser, utan med hjälp av det här strukturerade samverkansarbetet kommer vi att kunna omfördela utifrån var det behövs som mest resurser, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande.

En övergripande gemensam lägesbild definieras årligen. Utifrån denna värderas och prioriteras problembilder för att verksamhet ska kunna riktas mot de delar som har störst samhällelig påverkan.

Den gemensamma lägesbilden upprätthålls och justeras löpande under året genom veckovisa möten. EST (Effektiv Samordning för Trygghet) är ett verktyg som Västerås stad redan arbetar framgångsrikt i och avser att vidareutveckla.

Överenskommelsen gäller från och med 2019-11-06 till och med 2023-03-01.

Samarbetsmodellen bygger på samverkanshandboken som är framtagen av SKL, polisen och Brottsförebyggande rådet, Brå.

Ämnen

Regioner