Gå direkt till innehåll
Skiljeboskolan- en skola att återvända till!

Nyhet -

Skiljeboskolan- en skola att återvända till!

Skiljeboskolan har genomgått olika förändringar de senaste åren och nu finns en stark vilja bland elever och föräldrar att få visa upp allt det goda arbete som sker på skolan.


På Skiljeboskolan råder en positiv förväntan bland medarbetarna av att få vara med och vidareutveckla skolan. Det finns en uttalad vilja att få visa upp för alla att Skiljeboskolan är en bra skola.
Lars Nordin som varit rektor på Skiljeboskolan i ett drygt halvår berättar att denna vilja redan fanns när han kom som rektor till skolan. Det som han ägnat sin första tid som rektor åt, är att bygga upp en organisation på skolan med en tydlig struktur och framförallt att göra skolans pedagogiska idé tydlig. Han berättar också att han använt mycket tid till att lyssna på medarbetarna och framför allt att ta hand om deras goda idéer. Till exempel har lärarna berättat att de saknat gemensam planeringstid, därför har de nu tillsammans på skolan sett över strukturen för planeringsarbetet och elevvårdskonferenserna.
- Den här skolan har ett oförtjänt dåligt rykte. Därför är det viktigt att vi lyfter allt det goda arbete och allt det positiva som händer på vår skola i olika sammanhang där vi deltar, säger Lars Nordin rektor på Skiljeboskolan.
Lars berättar även om skolans samarbete med IDA, som uträttar ett fantastiskt arbete och det bidrar också till det positiva klimat som nu råder på skolan.
För att nå ut med alla goda berättelser som finns att berätta om skolan samverkar Lars Nordin även med sina rektorskollegor på Brandthovdaskolan, Bjurhovdaskolan och Malmabergsskolan. Alla elever i årskurs fem på dessa skolor som sökt till Skiljeboskolan, besökte Skiljeboskolan i våras. Vid besöket fick eleverna bland annat göra egna smoothies i hemkunskapen, delta på en laborationsövning i NO och gå en guidad tur på skolan. Lars menar att dessa aktiviteter lett till att eleverna på ett bra sätt fått bekanta sig med lokalerna och miljön på skolan. Flera klasser på de omkringliggande skolorna kommer också att låna Skiljeboskolans lokaler i olika sammanhang och på så sätt få möjlighet att skapa sin egen bild av skolan innan det är dags att välja ny skola inför årskurs 6.
Lars Nordin avslutar att berätta att skolan nu även har återvändande elever framför allt i årskurs 7 och 8, elever som valt att fortsätta sin skolgång på annan skola men som nu alltså återvänder. Det kanske är det bästa beviset på det goda arbete som utförs på skolan!

Mer information och kontakt:
Lars Nordin, rektor Skiljeboskolan
Telefon: 021- 39 09 25

Jessica Forsberg, lärare, 021-39 09 33
Marie Andersson och Vanja von Knorring, lärare, 021-39 09 35
Pontus Larsson, lärare, 021-39 09 38 

Here 4U gruppen nås genom Jessica Forsberg
Telefon: 021-39 09 33

Elevrådet nås genom Ingvar Nordén
Telefon: 021-39 09 36

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås