Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2012 års Tranströmerpris tilldelas Durs Grünbein

Tomas Tranströmer-priset för 2012 tilldelas med 200 000 kronor den tyske poeten Durs Grünbein för en poesi som i en mångfald av genrer införlivar nuet med historien.

Tranströmerpriset instiftades av Västerås stad 1997 och delas ut vartannat år. Pristagaren utses av en jury där författaren och akademiledamoten Per Wästberg är ordförande och där Nobelpristagare Tomas Tranströmer finns med som ständig ledamot. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”.

Prisutdelning  
Fredagen den 4 maj kl 18.00 arrangeras en officiell prisutdelning i Västerås Konserthus. Durs Grünbein kommer att ta emot priset på 200 000 kronor från kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson.  Även Tomas Tranströmer kommer att närvara vid ceremonin. Allmänhet och press välkomnas att närvara vid prisutdelningen.

För mer information:
Om juryns arbete, motivering och pristagare:
Per Wästberg, juryns ordförande, tfn 08-664 35 05 och tfn 070-587 22 00

Om prisutdelningen:
Birgitta Edvardsson, nämndstrateg på Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab, Västerås stad, tfn 021-39 14 40
Sara Olofsson, kommunikationsstrateg på Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab, Västerås stad, tfn 021-39 10 28

Om Durs Grünbein
Durs Grünbein, poet och essäist, föddes 1962 i Dresden i dåvarande DDR. Sedan 1985 är han bosatt i Berlin. Han har mottagit en rad litterära priser, förnämligast Georg Büchners pris, 1995 och är professor vid Konstakademin i Düsseldorf.

Hans skönlitterära författarskap, vilket inleddes 1988 (med diktsamlingen Grauzone morgens, ”Mornar i gråzon”), och är tillgängligt på en rad språk, omfattar närmare trettio volymer, omväxlande mellan poesi och essäistik. På svenska introducerades han 1999 med dikturvalet Biologisk vals, vilket återutgavs 2011 i en något utökad version där de tyska originaldikterna trycktes parallellt med de svenska översättningarna. Också hans essäistik finns översatt till svenska i de båda små men innehållstäta utgåvorna Cartesianska dykaren, 2008, och Atlantis barer, 2010. Under våren 2012 utkommer bland annat ytterligare ett urval dikter av Durs Grünbein, Interiör med uggla som översatts av Anna Bengtsson. Svensk översättare i övriga fall är Ulrika Wallenström.

Med sin utgångspunkt i ett totalitärt samhälle av dyster gråhet, präglat av kollektiva begränsningar och socialt förfall, blev Grünbeins dikter från början avläsningsinstrument gentemot en krass omvärld som i varje läge förtjänade skepsis och misstro. Sårbar, känslig, vaksam sökte poeten sin tillflykt till det grundläggande, så långt från de utopiska perspektiven som möjligt, exempelvis till kroppen, jagets boplats innanför ett skyddande skallben. Skallbaslektion heter också en av hans tidiga diktsamlingar. Den frenetiska seismografiska sökmetoden har efterhand gradvis ersatts av stillsammare satir.

Grünbeins dikter är långtifrån uppgivna, men de är på det klara med vad de inte ska hoppas på. Det bör tilläggas att diktaren Grünbein hyser en stark tilltro till poesin som redskap för att utforska verkligheten, liksom för att överskrida tidens och rummets gränser. I essäsamlingen Atlantis barer, som skärskådar myten om Atlantis och föreställningarna om sjöfarten som en urgammal liknelse för diktkonsten, ger han också något av en poetik, när han skriver: ”Språk bär det reala inom sig som grammatik… Visst, dikten lever i vänteläge mellan bokpärmarna. Men så snart dessa slagits upp borde den lyfta och börja sin flykt, i andanom snuddande vid alla de platser den vistats på när författaren skrev den, innan den – från vilken höjd eller vilket avstånd som helst – går ner för landning mitt i ett vilt främmande hjärta.”   

Om Tranströmerpriset
Västerås stad instiftade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer som var bosatt i Västerås under åren 1965 till 2000. Prisets ändamål är att "belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda".

Tranströmerpriset delas ut vartannat år till en lyriker från Norden eller annat land som gränsar till Östersjön. I undantagsfall kan priset ges till en författare utanför det angivna området om författarskapet svarar mot Tomas Tranströmerprisets anda.

Tidigare pristagare:
2010 svenske författaren Kjell Espmark
2008 amerikanske författaren Robert Bly
2006 svenske författaren Lars Gustafsson
2004 danska poeten Inger Christensen
2002 svenske tonsättaren och poeten Bengt Emil Johnson
2000 polske poeten Adam Zagajewski
1998 delades priset av de två lettiska poeterna Vizma Belsevica och Knuts Skujenieks

Jurymedlemmar:
Per Wästberg (ordförande)
Tomas Tranströmer
Gunnar D. Hansson
Eva Runefelt
Aris Fioretos
Birgitta Edvardsson (sekreterare)

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås