Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

2014 års Tranströmerpris tilldelas Lasse Söderberg

Lasse Söderberg tilldelas priset ”för att han med uthållig entusiasm har gjort poesin till ett livsinnehåll.

Tranströmerpriset instiftades av Västerås stad 1997 och delas ut vartannat år. Pristagaren utses av en jury där författaren och akademiledamoten Per Wästberg är ordförande och där Tomas Tranströmer finns med som ständig ledamot. Prisets ändamål är att ”belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda”.

Prisutdelning 
Lördag 10 maj kl. 15.00 arrangeras en officiell prisutdelning i Västerås Konserthus. Lasse Söderberg kommer att ta emot priset på 200 000 kr från kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson. Även Tomas Tranströmer kommer att närvara vid ceremonin. Allmänhet och media välkomnas att närvara vid prisutdelningen.

Presskonferens
Lördag 10 maj kl. 11.00 ges en presskonferens i Västerås stadsbibliotek, hörsalen. Tomas Tranströmer, pristagare Lasse Söderberg och jurys ordförande Per Wästberg deltar.

För mer information
Om juryns arbete, motivering och pristagare:
Per Wästberg, juryns ordförande, tfn 08-664 35 05 och tfn 0705-87 22 00

Om presskonferens och prisutdelning:
Staffan Rune, verksamhetschef på Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, Västerås stad,
tfn 021-39  46 08.
Eva Westlund, sekreterare på Kultur-, idrotts- och fritidsnämndens stab, Västerås stad,
tfn 021-39 10 40

Om Lasse Söderberg
Lasse Söderberg är poet, författare, översättare och litteraturkritiker. Han föddes 1931 i Stockholm och är sedan flera år bosatt i Malmö. Han har tidvis tillbringat längre perioder utomlands särskilt i Frankrike och Spanien. Lasse Söderbergs författarskap inleddes 1952 med diktsamlingen Anteckningar till ett eko. Därefter har han publicerat arton diktsamlingar, en rad översättningar av andra poeters verk, essäer, artiklar och självbiografiska minnesteckningar. Han tilldelades professors namn år 2002.  

Lasse Söderberg tillhörde tillsammans med Paul Andersson, Petter Bergman och andra då unga poeter den litterära strömning på 1950-talet som går under namnet Metamorfosgruppen. Söderberg publicerade sig tidigt på gruppens egna förlag Metamorfos först med ovan nämnda Anteckningar från ett eko (1952) och året därpå utkom Landskap med kvinnor. Båda samlingarna utkom som stencilerade häften.

Söderbergs första tryckta bok kom 1955 med diktsamlingen Akrobaterna. Karaktäristiskt för Söderbergs tidiga poesi är symboliskt färgade metaforer i en romantiskt och surrealistiskt färgad tradition. En fri versform i modernistisk tradition som främst anknyter till franska förebilder. Söderberg bekänner sig inte till någon bestämd litterär tradition. Han värnar om sin självständighet och formulerade tidigt en programförklaring: ”Jag har inget direkt litterärt program. Att skriva dikt är för mig bara en övning i konsten att förstå poesins funktioner. Poesin är med andra ord en del av min kritiska verksamhet, en ren, omedelbar och tillknäppt form av verklighetskritik. I själva verket finner jag hos mig själv en viss motvilja för det poetiska skapandet: poesin ger sig alltför ofta hän åt de lättköpta erövringarna, de svaga substituten. Varje försök att förenkla den, att göra  den ’förståelig’ är att avlägsna den från dess essens, som är att uttrycka det outtryckliga och sammansmälta det triviala med det underbara.”

Söderberg har allt sedan debuten kontinuerligt publicerat sig som poet och senast i den omfattande samlingen Stenarna i Jerusalem (2002). Där gestaltas personliga intryck och reflektioner av den mångkulturella staden och dess människoöden märkta av historiens framfart. De politiska händelserna i världen är ofta närvarande i hans poesi.

Söderberg vände tidigt sina blickar utåt mot den internationella poetiska scenen. Hans insats som introduktör och översättare av poesi är anmärkningsvärd. Det är främst samtida spansk- och franskspråkiga poeter som han översatt till svenska. Latinamerika och länderna kring Medelhavet intar en särställning i hans poetiska universum men han har även ägnat sig åt författare inom andra språkområden som tyska, nederländska, engelska, portugisiska och italienska. Sina översättningar har han publicerat i antologier och i litterära tidskrifter. Han var bland annat redaktör för litteraturtidskriften Tärningskastet mellan åren 1976-1988.

I Malmö har Söderberg engagerat sig i ett flertal uppmärksammade litterära projekt. Under 1970-talet medverkade han aktivt som konferencier och estradör i Cabaret Fredagsbarnen tillsammans med kollegorna Jacques Werup och Frans Sjöström. Senare tog han initiativet att starta en årlig poesifestival, Internationella poesidagarna i Malmö. Festivalen levde mellan 1987-2006 och Söderberg var under alla dessa år dess centralpunkt. Festivalen blev också hans arena för att sprida intresset för poesi och introducera internationellt framstående poeter och författarskap i Sverige.

Kontaktuppgifter: Lasse Söderberg, Klostergatan 5, 211 47 Malmö, tfn 040-97 69 79, e-post astragalos@spray.se

Verk av Lasse Söderberg
Diktsamlingar:
Anteckningar till ett eko (1952)
Landskap med kvinnor (1953)
Akrobaterna (1955)
Fågeln i handen (1959)
Det obeständiga (1963)
En dörr med lås (1965)
Generalens måltid (1969)
Ros för en revolution (1972)
Undrens tid (1974)
Slottet La Coste ligger i ruiner (1989)
Småsten till pyramiden (1989)
Sexton dikter (1991)
Pilar mot månen (1992)
Mitt nittonde år (1993)
Ögonen och minnet (1993)
I mångudinnans trädgård (2000)
Europas snäcka (2001)
Stenarna i Jerusalem (2002)

Prosa:
Bertil Lundberg (1984)
På andra sidan dörren (1993)
Gemensamma nämnare (1999)
Breven från Artur (2006)
En vinter på Ibiza (2008)

Lasse Söderbergs författarskap presenteras i boken En uppslagen telefonkatalog i Brasiliens urskogar. En bok om Lasse Söderberg. Redaktörer: Lars Gustaf Andersson och Anders Mortensen, 2007.

Om Tranströmerpriset
Västerås stad inrättade 1997 ett litterärt pris för att hedra poeten Tomas Tranströmer som var bosatt i Västerås under åren 1965 till 2000. Prisets ändamål är att "belöna ett högtstående författarskap i Tomas Tranströmers anda".

Tranströmerpriset delas ut vartannat år till en lyriker från Norden eller annat land som gränsar till Östersjön. I undantagsfall kan priset ges till en författare utanför det angivna området om författarskapet svarar mot Tomas Tranströmerprisets anda.

Tidigare pristagare
2012 tyske författaren Durs Grünbein
2010 svenske författaren Kjell Espmark
2008 amerikanske författaren Robert Bly
2006 svenske författaren Lars Gustafsson
2004 danska poeten Inger Christensen
2002 svenske tonsättaren och poeten Bengt Emil Johnson
2000 polske poeten Adam Zagajewski
1998 delades priset av de två lettiska poeterna Vizma Belsevica och Knuts Skujenieks

Jurymedlemmar
Per Wästberg (ordförande)
Gunnar D. Hansson
Eva Runefelt
Aris Fioretos
Hanna Nordenhök
Staffan Rune (sekreterare)
Tomas Tranströmer

Ämnen

Kategorier

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Västerås är årets studentstad

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås