Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

94 procent nöjda med individ- och familjenämndens verksamheter

94 procent är nöjda med Västerås verksamheter inom individ- och familjenämndens område.

Det visar resultatet av den brukarenkät som individ- och familjenämnden årligen delar ut till brukare/kunder inom alla verksamheter för att mäta hur utförare och leverantörer når upp till nämndens mål. Det är 94 procent som har svarat att de som helhet är nöjda med verksamheten.

– Det är glädjande att verksamheterna får så höga siffror. Det visar att de gör ett mycket bra jobb, något som vi är mycket stolta över. Det här är viktigt för verksamheternas tillförlitlighet mot västeråsarna, säger Staffan Jansson (S), ordförande, individ- och familjenämnden.

Under september-oktober 2010 genomfördes en enkätundersökning riktad till brukare/kunder inom individ- och familjenämndens verksamheter, exempelvis socialkontor. Enkäten är en återkommande utvärdering där brukarna får svara på frågor om tillgänglighet, bemötande, delaktighet, service och information samt ge ett helhetsomdöme.

Enkäten har delats ut till samtliga brukare som besökt någon verksamhet under perioden 13 september till 8 oktober 2010. Enkäten har även delats ut vid hembesök. Varje brukare har endast besvarat enkäten en gång per verksamhet. Detta oavsett om de besökte verksamheten vid flera tillfällen under insamlingsperioden. Däremot har brukare som under insamlingsperioden haft kontakt med flera verksamheter fått fylla i en enkät för varje verksamhet.

Resultaten i enkätundersökningen är bra.

  • Tillgänglighet. De allra flesta brukare, 96 procent, tycker att öppettiderna under dagen då de har möjlighet att träffa personalen är bra.
  • Bemötande. Majoriteten av brukarna, 96 procent, instämmer i påståendet ”personalen har tillräckligt med tid för mig”.
  • Delaktighet. 95 procent av brukarna har svarat att ”personalen tar hänsyn till mina önskemål”.
  • Service och information. Det är 96 procent av brukarna som instämmer i påståendet ”jag upplever att personalen är kunnig”.


För mer information:
Staffan Jansson (S), ordförande, individ- och familjenämnden, 021-39 32 31
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas stab, 021-39 14 68

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås