Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Assistansia AB får utföra personlig assistans

Det blir Assistansia AB som får förtroendet att utföra personlig assistans för barn, ungdomar och vuxna som bor inom Västerås stad.

Det beslutade nämnden för funktionshindrade vid dagens sammanträde.

Den här upphandlingen omfattar utförande av personlig assistans – enligt 51 kap. SOFB och LSS – för barn, ungdomar och vuxna som bor inom Västerås stad och som har valt Västerås stad som assistansanordnare.

Fyra anbud hade kommit in, varav två gick vidare till utvärdering. Utvärderingen har haft fokus på kvalitet inom följande områden: inflytande, utformning av assistansen, kontinuitet, tillgänglighet och arbetsledning samt kvalitetsledningssystem.

Efter utvärdering och poängsättning har anbudet från Assistansia AB fått flest poäng inom ovan nämnda kvalitetsområden.

I uppdraget ingår att tillhandahålla personlig assistans vid tillfällig utökning av assistansen, eller när ordinarie personal hos andra utförare är sjuka, eller när det – i väntan på rekrytering – saknas personal.

Avtalet träder i kraft 1 april 2011 och är på tre år med möjlighet till förlängning med ett år.


För mer information:
Eva Sahlén, direktör, sociala nämndernas stab, telefon 021-39 14 68

Ämnen

Regioner

Västerås stad

Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås