Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Avseende ransomeware-attacken mot IT-leverantören Tietoevry

Uppdaterat 24 januari:

Sedan måndagsförmiddag har staden låtit inventera sina verksamhetssystem för att säkerställa att dessa inte lider av problem till följd av attacken. Inga tecken på problem har identifierats. Trots detta vidtar staden ett antal förebyggande åtgärder för att minska risken för att utsättas.

Staden fortsätter följa utvecklingen noga.

I ett fåtal fall har man kunnat identifiera att staden drabbas indirekt, i form av att underleverantörer påverkats av attacken. Detta hanteras av berörda verksamheter.

Vid frågor om attacken hänvisar vi till Tietoevrys officiella kommunikationskanaler samt Tietoevry Newsdesk: +358 40 5704072, news@tietoevry.com.

För frågor om Västerås stads hantering hänvisar vi till enhetschefen på Stadsledningskontorets Digitaliseringsenhet: jonathan.andersson@vasteras.se

Tidigare info 22 januari:

I nuläget finns inga tecken på att Västerås stad drabbats av attacken. Som en säkerhetsåtgärd pågår just nu en systeminventering för att säkerställa att samtliga system är tillgängliga. Därtill är Västerås stad i tät kontakt med Tietoevrys kundteam och följer utvecklingen noga.

Vid frågor om attacken hänvisar vi till Tietoevrys officiella kommunikationskanaler samt Tietoevry Newsdesk: +358 40 5704072, news@tietoevry.com.

För frågor om Västerås stads hantering hänvisar vi till enhetschefen på Stadsledningskontorets Digitaliseringsenhet: jonathan.andersson@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås