Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

​Beredskap för effekter av värmebölja

För att förebygga de allvarliga konsekvenser en värmebölja kan ha på främst kroniskt sjuka, funktionsnedsatta samt personer äldre än 65 år har Västerås stad i samarbete med Landstinget Västmanland tagit fram en handlingsplan för värmebölja/höga temperaturer.

Bakgrunden är den pågående klimatförändringen som kan innebära fler extrema väderhändelser, liksom perioder med förhöjda temperaturer.

-Med ett förändrat klimat kommer värmeböljor att bli vanligare, längre och hetare med allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Vi måste ändra vår syn på värmebölja som en samhällsstörning som sällan inträffar och vara förberedda på hur vi ska hantera den, säger Johan Ahlström, riskingenjör, Västerås stad.

Handlingsplanen för värmebölja/höga temperaturer innehåller checklistor med konkreta åtgärder till hjälp för olika yrkesgrupper inom vård, omsorg och hemtjänst.

-Framför allt äldre och kroniskt sjuka har svårt att reglera temperaturen. Överhettning och brist på vätska ökar risken för olika komplikationer som i värsta fall kan vara livshotande. Inom kommunen liksom på sjukhus måste vi förbereda oss för att på bästa sätt kunna hjälpa äldre, sjuka och funktionsnedsatta, säger Per Weitz, chefläkare, landstinget Västmanland

Definition värmebölja
En värmebölja definieras som en sammanhängande period då dygnets högsta temperatur överstiger 25 grader minst fem dagar i sträck. Meddelande om höga temperaturer utfärdas om prognosen visar maximitemperaturer på minst 26 grader tre dagar i följd. Meddelandet är till för att exempelvis sjukhus och kommuner ska kunna ordna så att äldre och sjuka personer skyddas.

Handlingsplanen för värmebölja/höga temperaturer hittar du bland relaterade dokument.

För mer information:

Johan Ahlström, riskingenjör, Västerås stad, 076-56 90 368, johan.ahlstrom@vasteras.se

Lena Lundgren, katastrof- och beredskapsplanläggare, Landstinget Västmanland, 021-17 60 40, lena.lundgren@ltv.se 

Ämnen

Regioner


I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios.

Jobba i Västerås stad

Gå i skola i Västerås

Relaterat material

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås