Gå direkt till innehåll
Nya skolan i Gäddeholm. Illustration: Archus
Nya skolan i Gäddeholm. Illustration: Archus

Pressmeddelande -

Beslut om bygglov för ny skola i Gäddeholm och om granskning av ny detaljplan för hamnen

På torsdagens byggnadsnämnd beslutades bland annat om bygglov för en ny skola i Gäddeholm. Skolan ska byggas inom det nya området Fredriksdal. Bygglovet gäller en grundskola för stadierna F-9 och omfattar nybyggnation av skolbyggnader och idrottshall med tillhörande skolgård. Utformningen har inspirerats av naturen i omgivningen och utgått från konceptnamnet ”Strövtåg över stock och sten”. Både skolgården och skolans fasad i sten och trä kommer att utformas utifrån konceptet. Byggtiden är ungefär två år och målet är att skolan ska kunna öppna till höstterminen 2026.

- Den här skolan byggs för att fylla det stora behovet av skolplatser som finns i Gäddeholm. Skolan är verkligen efterlängtad och kommer att ge en bra permanent lösning för Gäddeholms skolbarn, säger Thomas Karlsson ordförande i byggnadsnämnden.

  På byggnadsnämnden beslutades även om att ställa ut den nya detaljplanen för Västerås hamn på granskning. Detaljplanen ska säkerställa att hamnen kan utvecklas på ett effektivt och hållbart sätt.

  - Hamnens utveckling är en strategisk fråga för Västerås stad i sin helhet och därför är detaljplanen viktig, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

   Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis 1–2 år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

   Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

   Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16, mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

   Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

   Johanna Ljung, kommunikationsstrateg, telefon 021-39 88 95, mejl: johanna.ljung@vasteras.se

   Relaterade länkar

   Ämnen

   Kategorier

   Regioner

   Västerås stad
   Stadshuset, Fiskartorgsentrén
   721 87 Västerås