Gå direkt till innehåll
Bilden illustrerar en omvandling av en byggnad med påbyggnader. Bilden visar ett nytt hotell som kompletteras med bostäder, kontor och centrumverksamhet. I bottenvåningen föreslås publika lokaler. Illustration: ÅWL arkitekter
Bilden illustrerar en omvandling av en byggnad med påbyggnader. Bilden visar ett nytt hotell som kompletteras med bostäder, kontor och centrumverksamhet. I bottenvåningen föreslås publika lokaler. Illustration: ÅWL arkitekter

Pressmeddelande -

Beslut om granskning för detaljplan som visar hur Finnslätten kan växa med bostäder

På torsdagens byggnadsnämnd togs beslutet att skicka detaljplan för Effekten 5, Finnslätten, dp 1975, på granskning. Planen visar hur Finnslätten kan växa med bland annat bostäder och skola.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett område på Finnslätten med en blandning av olika verksamheter. Inom planområdet föreslås en utveckling med 300 till 400 bostäder i form av flerbostadshus, för att möta verksamheternas behov av bostäder. Planen visar också hur området kan växa med skola, kontor, hotell och olika centrumverksamheter.
Hela planområdet för dp 1975 är cirka 52 000 kvadratmeter stort och är i södra delen av Finnslättens verksamhetsområde, intill Lugna gatan och Österleden.

I planen föreslås Fredholmsgatan breddas för att ge plats åt trädplanteringar och gång- och cykelvägar samt bli ett stråk för bland annat motion och rekreation. De nya byggnaderna, framför allt den högsta byggnaden, ska bli ett nytt landmärke för området.

Under granskningstiden, 11 december 2023 till 5 januari 2024, går det att lämna synpunkter på planen.

– Den här detaljplanen gör att Finnslätten kan få hotell, olika former av bostäder och skola. Det är något som efterfrågats av Finnslättens växande företag, bland annat för att förbättra möjligheterna att attrahera kompetens på en tuff internationell arbetsmarknad, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

– I visionsarbetet framhölls vikten av att skapa en intressant mix av olika verksamheter på Finnslätten. Det här är ett steg i den riktningen, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Här kan du läsa mer om visionen för Finnslätten.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och ett bygge kan inledas.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se
Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås