Gå direkt till innehåll
Visualiseringen visar hur området kan utformas i den nya detaljplanen för Malmbacken, i sydöstra delarna av Gäddeholm. Illustration: AL studio
Visualiseringen visar hur området kan utformas i den nya detaljplanen för Malmbacken, i sydöstra delarna av Gäddeholm. Illustration: AL studio

Pressmeddelande -

Beslut om planer för Gäddeholm och för Erikslunds verksamhetsområde

På torsdagens byggnadsnämnd togs beslutet att anta en detaljplan, dp 1933, som visar hur Gäddeholm kan växa med bland annat bostäder och förskola.
Detaljplanen, dp 1934, som visar hur Erikslunds verksamhetsområde kan växa skickas ut för granskning.

Detaljplanen för Malmbacken innebär en utbyggnad av bostäder i sydöstra delarna av Gäddeholm. Planförslaget innehåller cirka 300-350 bostäder fördelat på enbostadshus, radhus/parhus och lägenheter i mindre flerbostadshus. Förslaget visar också hur området kan växa med gruppbostad, en lekplats i områdets centrala del samt två förskolor med plats för cirka 140 barn vardera. I planen ryms även en yta för handel eller restaurang. Planen visar även hur en förlängning av Gäddeholmsvägen kan byggas genom området samt en utbyggnad av kvartersgator. Planen har varit på samråd och granskning, och har nu blivit antagen.
–Det här är en ny etapp av det populära området Gäddeholm. Här utvecklas en hel liten småstad med närhet till Mälaren och vackra natur- och kulturmiljöer, säger Thomas Karlsson, byggnadsnämndens ordförande.

På nämnden togs också beslutet att skicka en detaljplan, dp 1934, på granskning. Syftet med planen är att göra det möjligt att utveckla Erikslunds verksamhetsområde och komplettera området med ytkrävande verksamheter, kontor och detaljhandel med skrymmande varor. I planen har det tagits hänsyn till natur- och rekreationsvärden med särskilt fokus på skydd av groddjur.
I östra delen av planområdet sparas naturmark. Inom planområdet finns en befintlig gång- och cykelväg som blir kvar i planeringen. Planområdet är totalt cirka 70 000 kvadratmeter stort, varav cirka 23 000 kvadratmeter föreslås bli verksamhetsmark. När planen nu är på granskning går det att lämna synpunkter.
–Det här är en av flera kommande planer för områden med ny verksamhetsmark. Det är efterfrågat i Västerås där många företag behöver växa eller nya som vill etablera sig, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör.

Fakta: En detaljplan innebär ofta ett stort utredningsarbete och tar vanligtvis ett till två år från början till slut. Under samrådstiden kan invånare och myndigheter lämna synpunkter på detaljplanen. Alla synpunkter bearbetas och planen justeras innan den skickas på granskning. Även under granskningstiden kan berörda lämna synpunkter. Beslut om antagande är byggnadsnämndens sista beslutssteg i detaljplaneprocessen. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft och efter ansökan och beslut om bygglov kan ett bygge kan inledas.

Vill du kontakta politiker, stadsbyggnadsdirektör eller ansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen för enskild intervju eller ytterligare kommentar?

Thomas Karlsson, ordförande byggnadsnämnden, telefon: 021-39 00 16 mejl: thomas2.karlsson@vasteras.se

Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör, telefon: 021-39 10 59, mejl: carl.arno@vasteras.se

Mari Kedevik, kommunikationsansvarig, telefon 021-39 10 46, mejl: mari.kedevik@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås