Gå direkt till innehåll
Flygvy över hur det framtida Södra Källtorp kan komma att se ut. Illustration: Archus
Flygvy över hur det framtida Södra Källtorp kan komma att se ut. Illustration: Archus

Pressmeddelande -

Byggrätter säljs snart i första etappen för Södra Källtorp

Nu har detaljplanen för Södra Källtorp vunnit laga kraft. I och med det kan ett nytt bostadsområde börja ta form i den centralt placerade stadsdelen som också erbjuder närhet till natursköna omgivningar och idrottsplats.

– Det är jättebra att detaljplanen äntligen vunnit laga kraft så att vi kan komma vidare med bygget av en ny stadsdel. Västerås växer och det behövs verkligen fler bostäder, säger Jesper Brandberg (L), ordförande i fastighetsnämnden.

I den första byggetappen kommer Västerås stad att sälja totalt cirka 110 färdiga byggrätter, som ligger i de nordöstra delarna av Södra Källtorp. Tanken är att få in flera byggaktörer för att skapa en varierad bebyggelse och olika boendeformer. Det finns möjlighet för den byggaktör som köper byggrätter i den första etappen att fritt välja upplåtelseformen för bostäderna.

Mark i Södra Källtorp har tidigare anvisats till ett exploateringsbolag med fyra bostadsaktörer som skulle utveckla såväl infrastruktur som bostäder. Gemensamt har parterna nu enats om att Västerås stad står för utbyggnaden av gator och ledningar och att området byggs ut i etapper.

Markanvisningen av den första etappen kommer att starta till sommaren. Det som ligger närmast nu under våren är rivningen av det som tidigare var Wenströmska skolans lokaler samt planeringen för utbyggnaden av områdets infrastruktur.

Området får ett varierat bostadsutbud
Södra Källtorp blir en ny stadsdel granne med villaområdet Källtorp. Här planeras för cirka 700 bostäder, ett modernt äldreboende, trygghetsbostäder, en idrottshall och en förskola. Området får ett varierat bostadsutbud med småhus, radhus, stadsvillor och flerbostadshus. Byggandet av bostäder kommer att kunna påbörjas under 2020 och inflyttning i de första bostäderna beräknas till 2022.

I detaljplanen har stort fokus legat på att skapa en attraktiv boendemiljö med goda möjligheter till fritidsaktiviteter tack vare läget nära Vedboskogen, Vedbobacken och Wenströmska IP. I området planeras en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen.

För mer information
Jesper Brandberg, ordförande i fastighetsnämnden, jesper.brandberg@vasteras.se, 021-39 13 98
Ulrika Vikström, projektledare mark och exploatering, ulrika.vikstrom@vasteras.se, 021-39 12 64

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås