Gå direkt till innehåll
Carlforsska gymnasiet växer – ett av flera beslut i gymnasieutredningen

Pressmeddelande -

Carlforsska gymnasiet växer – ett av flera beslut i gymnasieutredningen

Carlforsska gymnasiet blir en av Västerås största skolor, nya möjligheter för elever på yrkesintroduktionsprogram, inriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet delas upp mellan Rudbeckianska gymnasiet och Carlforsska gymnasiet samt ökad samordning för gymnasiesärskolan. Det är nya beslut som är tagna i gymnasieutredningen.

Flera beslut togs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 29 april i gymnasieutredningen.

Carlforsska växer vid sammanslagning av skolor

Carlforsska gymnasiet ska slås ihop med skolenheterna Carlforsska introduktionsprogram och CEH (Carlforsskas Ekonomi- och handelsskola). Den nya organisationen ska vara klar till hösten 2022. 

Även gymnasiesärskolan Lidmanska gymnasiet kommer att bli en del av nya Carlforsska men först när det finns nya lokaler på plats, vilket beräknas till 2025. Nu startar ett stort arbete igång med organisationsplanering, lokalplanering och rekrytering av rektor.

Organisationen för nya Carlforsska gymnasiet kommer växa fram. Den nya skolan ska fortsätta vara nära och personlig när den växer och blir större. Elevers och medarbetares synpunkter och tankar kommer bli mycket viktiga vidare i arbetet. Nya lokaler ska byggas i området runt Carlforsska. Under tiden behåller de nuvarande skolenheterna sina lokaler.

- Ett av våra mål med gymnasieutredningen har varit att öka attraktiviteten för Carlforsska gymnasiet. Det är en skola som har funnits sedan 60-talet. Nu ska den få växa igen och ta plats som en av Västerås största skolor med ett brett programutbud, säger Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Inriktningar fördelas på samhällsvetenskapsprogrammet mellan Rudbeckianska och Carlforsska

Från hösten 2022 ska också det populära samhällsvetenskapsprogrammet fördela sina inriktningar mellan Carlforsska gymnasiet och Rudbeckianska gymnasiet. Elever som börjar i gymnasiet nästa år kan endast välja en av inriktningarna på de två skolorna. Det innebär att beteendeinriktningen på programmet ska vara på Carlforsska gymnasiet och samhällsinriktningen ska vara på Rudbeckianska gymnasiet. 

Elever som börjar i år berörs inte av denna förändring. De får fortfarande välja på båda inriktningarna på respektive skola och får läsa klart utbildningen på den skola de går på.

- Beteendeinriktningen är den populäraste inriktningen i Sverige på samhällsvetenskapsprogrammet. Det är också den inriktningen som de flesta vill läsa på Carlforsska gymnasiet. Rudbeckianska går emot trenden i Sverige och har flest antal sökande till samhällsinriktningen. De har också tydliga profiler inom den inriktningen. Fördelningen blev därför naturlig och skedde i samråd med medarbetare och rektorer, säger Stefan Remne, verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen.

  Det här beslutet kommer mest troligt ge Carlforsska en kraftig ökning av elever och bidrar till att öka attraktiviteten för skolan. 

  Nya möjligheter för elever på yrkesintroduktion

  Alla yrkesintroduktionsprogram ska få yrkespaket från och med hösten 2022. Det ger eleverna olika utgångsmöjligheter – antingen att läsa mot att bli antagen till nationellt program eller gå ut i arbete direkt med ett gymnasieintyg. Yrkespaketeten ska erbjudas i alla yrkesintroduktionsprogram och ska arbetas fram på respektive skola tillsammans med Arenan. Alla elever som läser yrkespaket ska även kunna slutföra sin gymnasieutbildning inom vuxenutbildningen.

  Yrkesintroduktionsprogram ska även finnas för handels- och administrationsprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

  Samordningsgrupp för gymnasiesärskolans nationella program

  En samordningsgrupp ska stötta och bevaka gymnasiesärskolans nationella program. Det skapar en ökad likvärdighet mellan programmen och skolorna, och bidrar till verksamhetsutveckling inom gymnasiesärskolan. Fokus ligger på omvärldsbevakning, vara stöd till rektorer och utveckla samverkan mellan skolenheter och medarbetare på gymnasiesärskolan.

  Bakgrund till gymnasieutredningen

  Gymnasieutredningen innebär att de kommunala gymnasieskolorna ses över och hur resurserna kan användas på bästa sätt med eleven i fokus. Det görs genom olika utredningar där förvaltningen framför allt tittar på lokaler, programutbud, ökad samverkan och skolornas storlek. Målet med gymnasieutredningen är attraktiva skolor med hög kvalitet och ekonomi i balans över tid.

  Tidigare i gymnasieutredningen har det fattats beslut om:

  • att stänga antagningen till plåtinriktningen på bygg- och anläggningsprogrammet
  • flytta teknikprogrammet till Rudbeckianska gymnasiet
  • flytta el- och energiprogrammet och industritekniska programmet till Hahrska gymnasiet med start hösten 2021. I samband med det avvecklas även Wijkmanska gymnasiet.
  • avveckla hantverksprogrammet på Hahrska gymnasiet från och med hösten 2021
  • behålla mediainriktningen på estetiska programmet på Carlforsska gymnasiet.

  Presskontakter

  Carin Lidman (S),
  ordförande i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden
  Telefon: 021-39 12 61
  E-post: carin.lidman@vasteras.se


  Stefan Remne
  verksamhetschef gymnasie- och vuxenutbildningen
  Telefon: 021-39 20 99
  E-post: stefan.remne@vasteras.se

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Relaterat innehåll

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås