Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Dialog med västeråsarna om Kopparlundens framtid

Västerås stad och fastighetsägarna i Kopparlunden vill tillsammans utveckla området till en levande del av Västerås, där det myllrar av inspirerande stadsliv. För att få in idéer och synpunkter bjuder vi in västeråsarna till en inledande workshop om Kopparlundens framtid, den 10 april.

Hur ser vårt framtida boende ut? Hur vill vi använda staden? Vad vill vi ska hända och utspela sig i parker och på gator och torg? Vilka platser har vi behov av i framtidens stad? Det är några av de frågor som den arbetsgrupp från stadsbyggnadskontoret som arbetar med Kopparlundens utveckling vill hitta svar på. Arbetsgruppen hoppas på ett brett intresse för utvecklingen av Kopparlunden, från såväl västeråsare som företag och kultur- och föreningsliv.

Workshopen den 10 april, klockan 17.00–21.00 på Culturen, följs av ytterligare två och vi hoppas att de västeråsare som är intresserade att delta kan vara med på alla tre.

De synpunkter och idéer som kommer in blir ett viktigt underlag för det planprogram för Kopparlunden som stadsbyggnadskontoret arbetar med. Planprogrammet, som beräknas bli klart under hösten 2013, ska fungera som beslutsunderlag för fortsatt utveckling av stadsdelen, bland annat för kommande detaljplanering.

För mer information, stadsbyggnadskontoret arbetsgrupp:
Ingrid Legrell Crona, planarkitekt, 021-39 15 58 Selma Nylander, planarkitekt, 021-39 15 51 Åke Modig, arkitekt, 021-39 31 03 Karin Nordström, byggnadsinspektör, 021-39 17 43

E-post: kontakta arbetsgruppen för planprogram i Kopparlunden via kopparlunden@vasteras.se

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås