Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Elever med invandrarbakgrund lyckas väl i Västerås

Inbjudan presskonferens med Maria Lindh enhetschef Centrum för tvåspråkighet, Erik Johansson enhetschef IDA och pedagog från IDA. 

Datum: 16 maj kl 08.30  Plats: Norekontoret Kopparbergsvägen 4


Skolverket tar regelbundet fram statistik över måluppfyllelsen för elever i årskurs 9 med invandrarbakgrund och 2011 låg Västerås bra till i förhållande till andra kommuner. Västerås ligger på fjärde plats i landet när det gäller det genomsnittliga meritvärdet för elever födda utomlands. När det gäller andelen elever med utländsbakgrund som uppnått målen i alla ämnen, ligger Västerås på tredje plats. I jämförelsen ingår 20 kommuner som har mer än 100 elever med utländskbakgrund i årskurs 9.

I Västerås arbetar Centrum för tvåspråkighet samt IDA, Inkludering Delaktighet Aktivitet, aktivt med olika insatser tillsammans med skolorna för att höja studieresultaten.

”Västerås ligger på många håll i framkant, vilket vi är stolta över. Det är verkligen glädjande att se att Origo och våra gemensamma insatser tillsammans med IDA och den goda verksamhet som finns direkt ute på skolorna bidrar till högre måluppfyllelse för våra elever med utländsk bakgrund.”  – Maria Lindh, enhetschef Centrum för tvåspråkighet

”Resultaten visar att Västerås stads långsiktiga arbete att skapa en skola för alla där alla elever har unika förutsättningar och utmaningar börjar ge allt tydligare framgångar, vilket känns riktigt roligt.”  - Erik Johansson, enhetschef IDA

Kontakt och mer information
Erik Johansson, enhetschef IDA, 021-39 21 86
Maria Lindh, enhetschef Centrum för tvåspråkighet, 021-39 12 46

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås