Gå direkt till innehåll
Trollkarlen FiliokusFredrik uppträder för barn och äldre på Tillberga äldreboende och Parkgårdens mötesplats.
Trollkarlen FiliokusFredrik uppträder för barn och äldre på Tillberga äldreboende och Parkgårdens mötesplats.

Pressmeddelande -

En lyckad satsning med kultur för äldre på äldreboenden och mötesplatser

Under fjolåret bedrevs satsningen Kultur för äldre med kulturarrangemang på stadens äldreboenden och på flera mötesplatser för äldre. På äldrenämndens sammanträde den 24 januari 2023 fick nämnden ta del av slutrapporten som beskriver hur arbetet har genomförts samt plan för kommande arbete för år 2023.

- Målsättningen med satsningen har varit att de äldre ska få erbjudande om att på olika sätt vara delaktiga i kulturlivet. Personalen uppmuntras till nytänkande, kreativitet samt att använda kultur som en viktig hälsofrämjande- och rehabiliterande faktor i vardagen, säger Sandra Holmstén, kultursamordnare på Västerås stadsbibliotek och Christina Becker, strateg på vård- och omsorgsförvaltningen.

  Kulturaktörer bokades och kulturkatalog togs fram under 2022
  Under våren 2022 bokades artister och kulturaktörer till olika uppträdanden och program och en kulturkatalog som beskrev programmen togs fram. Under sommarturnén genomfördes 220 program med musik och teater ute i trädgårdar och på uteplatser på äldreboenden och mötesplatser. Där skapade kulturombuden på plats upplevelser för de äldre tillsammans med kulturaktörer från Västerås och artister från Västmanlandsmusiken.

  Under fjolåret arrangerades också nätverksträffar för kulturombuden, bland annat på Vallby friluftsmuseum med temat Live-sändning av kultur av programmet Tankeväckaren och en träff på Västerås stadsbibliotek. Ett genomgående tema i nyhetsbrev och träffar har varit Läslust och läsfrämjande. Projektet har också erbjudit ett nytt bildspel från Västerås stadsarkiv samt minneslådor och minnespåsar.

  - Arrangemangen var mycket uppskattade av både de äldre och personalen, säger Sandra Holmstén, kultursamordnare på Västerås stadsbibliotek.

  Aktiviteter för 2023 med temat Rörelseglädje - dans och cirkus

  För det här året fortsätter satsningar för målgruppen äldre med temat Rörelseglädje - dans och cirkus.

  Under året kommer det arrangeras nätverksträffar för kulturombuden med föreläsare som kan inspirera till mer kultur i vardagen. I arbetet med kultur i stadsdelar genomförs ett pilotprojekt med fokus på dans och hur dansen kan utvecklas över generationsgränserna. Dansträffar kommer arrangeras där både äldreboenden och förskola medverkar. Nu sker också planeringen av årets sommarturne. En kulturkatalog håller på att tas fram med program för kultur i äldreomsorgen. Avtalet och planeringen med Västmanlandsmusikens Sommarmusik i vården pågår och tillsammans med artister från Västerås med omnejd blir det ett brett utbud av olika genrer av musik.

  - Musik, dans och rörelse har en positiv effekt på människans välbefinnande. Vid exempelvis en demensdiagnos har studier visat att musik kan minska stress, oro, känslan av isolering och ensamhet hos den drabbade. Under året lär vi oss mer om det och hur vi genom dans och cirkus hittar rörelseglädje med enkla verktyg som kan användas i vardagen i omsorgen, säger Sandra Holmstén, kultursamordnare på Västerås stadsbibliotek.

  Bakgrund:

  Kultur för äldre drivs av enheten Västerås stadsbibliotek inom kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen (KIFF) på uppdrag av äldrenämnden och riktas till nämndens särskilda boenden.

  Läs rapporten

  Kontaktpersoner:

  Sandra Holmstén, kultursamordnare på Västerås stadsbibliotek
  Telefon: 021-39 19 79
  E-post: sandra.holmsten@vasteras.se

  Christina Becker, strateg på vård- och omsorgsförvaltningen
  Telefon: 021-39 24 35
  E-post: christina.becker@vasteras.se

  Ämnen

  Regioner

  Västerås stad
  Stadshuset, Fiskartorgsentrén
  721 87 Västerås