Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ett tiotal byggprojekt stoppas

Fastighetsnämnden beslutade den 22 januari att stoppa åtta planerade byggprojekt i Västerås tätort, samt kraftigt minska två. Anledningen till att nämnden återkallar markanvisningar är att den nya politiska ledningen inte vill förtäta Västerås genom att bygga på grönområden. Sammanlagt är det cirka 700 bostäder som stoppas.

- Staden har fortsatt som mål att öka bostadsbyggandet, men istället för att förtäta på grönområden ska vi nu öka takten i andra större exploateringsprojekt, tex Sätra, Kopparlunden, Ängsgärdet och stationsområdet, som inte ligger på grönområden . Vi ska även bygga staden mera utåt, säger Jesper Brandberg, kommunalråd (L) och fastighetsnämndens ordförande.

Västerås bostadsbyggande

I Västerås finns idag planer för att bygga ca 10 000 nya bostäder. I Västerås stads översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 beräknas befolkningen öka med 80 000 personer (från 150 000 till 230 000) till år 2050. För att möta behovet av bostäder innebär det att 40 000 nya bostäder kommer att behöva byggas.

Läs mer om hur Västerås utvecklas

Kontakt:
Jesper Brandberg
Ordförande fastighetsnämnden
021-39 13 98

Ämnen

Regioner

Västerås stad
Stadshuset, Fiskartorgsentrén
721 87 Västerås